2019 VÁLGABOHTOSAT

Romsa ja Finnmárku

Harstad
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

29,9 %
3556 jienat
17,9 %
2132 jienat
17,8 %
2117 jienat
13,2 %
1568 jienat
6,2 %
739 jienat
4,9 %
585 jienat
4,0 %
477 jienat
3,6 %
426 jienat
2,2 %
257 jienat
0,3 %
31 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 35 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Olgešbellodat lei lagamus fidnet vel saji, maid livččii váldán dás: Bargiidbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Bargiidbellodat, das leat eanemus jienat dán gielddas Guovddášbellodat lea ovdánan eanemusat. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Eien­doms­skat­ten i Harstad bør opp­rett­hol­des for å sikre et godt tje­neste­til­bud.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det er riktig av Harstad å sam­ar­beide med private for å få kino og biblio­tek i et nytt bygg.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Både Bergseng og Kane­bo­genskole bør få ny skole.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

For­sva­ret bør få utvikleskyte­fel­tet i Sør­limarka, så lenge det ikke skytes i helger, vin­ter­fe­rie og høytider.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Harstad kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Skole­ele­vene i Harstad bør få tilbud om sunn mat og en varm lunsj iste­den­for matpakke.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Harstad bør si nei til nye opp­dretts­an­legg, med mindre det stilles strenge miljø­krav.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det er riktig av Harstad å sam­ar­beide med private for å få kino og biblio­tek i et nytt bygg.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Både Bergseng og Kane­bo­genskole bør få ny skole.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Harstad kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Skole­ele­vene i Harstad bør få tilbud om sunn mat og en varm lunsj iste­den­for matpakke.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  19 611 jienastanvuoigatvuođalačča.
62 %leat jienastan
Buot  12 024 jienas ledje 3 648 ovdagihti jiena, namalassii
30 %ovdagihtii jiena
Buot 12 024 jienas dáppe ledje
136guoros jiena
dáppe ledje
10 listta válggas

Geahča biriid bohtosiid

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Harstad
Fylkkadikkeválggat