Valgresultat 2019

Troms og Finnmark

Harstad
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

29,9 %
3556 stemmer
17,9 %
2132 stemmer
17,8 %
2117 stemmer
13,2 %
1568 stemmer
6,2 %
739 stemmer
4,9 %
585 stemmer
4,0 %
477 stemmer
3,6 %
426 stemmer
2,2 %
257 stemmer
0,3 %
31 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 35 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Høyre var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Arbeiderpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Harstad kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Eien­doms­skat­ten i Harstad bør opp­rett­hol­des for å sikre et godt tje­neste­til­bud.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Det er riktig av Harstad å sam­ar­beide med private for å få kino og biblio­tek i et nytt bygg.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Både Bergseng og Kane­bo­genskole bør få ny skole.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

For­sva­ret bør få utvikleskyte­fel­tet i Sør­limarka, så lenge det ikke skytes i helger, vin­ter­fe­rie og høytider.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Harstad kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Skole­ele­vene i Harstad bør få tilbud om sunn mat og en varm lunsj iste­den­for matpakke.

Senterpartiet er helt enig i at:

Harstad bør si nei til nye opp­dretts­an­legg, med mindre det stilles strenge miljø­krav.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Det er riktig av Harstad å sam­ar­beide med private for å få kino og biblio­tek i et nytt bygg.

Senterpartiet er helt enig i at:

Både Bergseng og Kane­bo­genskole bør få ny skole.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Harstad kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er helt enig i at:

Skole­ele­vene i Harstad bør få tilbud om sunn mat og en varm lunsj iste­den­for matpakke.

Visste du at ...

Det er  19 611 stemmeberettigede i Harstad.
62 %har stemt
Av alle 12 024 stemmer i Harstad var 3 648 forhåndsstemmer, altså
30 %forhåndsstemmer
Av alle 12 024 stemmer i Harstad var
136blanke stemmer
I Harstad stilte
10lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Harstad
Fylkestingsvalg