Valgresultat 2019

Vestland

Vaksdal
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

27,8 %
625 stemmer
18,9 %
425 stemmer
18,2 %
410 stemmer
15,9 %
358 stemmer
8,4 %
189 stemmer
6,0 %
136 stemmer
2,4 %
54 stemmer
2,4 %
53 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 21 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Høyre.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Vaksdal kommune. Høyre har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Vaksdal bør slanka kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nen for å effek­ti­vi­sera drifta og spara pengar.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

I framtida er det ikkje bere­kraf­tig å ha sjuke­heims­plas­sar i både Vaksdal og på Dale.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Eige­doms­skat­ten i Vaksdal er for høg og bør i komande val­pe­riode redu­se­rast.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Vaksdal kommune bør innføra ei skule­mat­ord­ning i komande vel­pe­riode.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

For å sikra god dekning i heile kommunen må det opnast fleire barne­hage­plas­sar i utkant­ane.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Vaksdal bør stilla krav om null­ut­slepp ved etab­le­ring av nye opp­dretts­an­legg i fjorden.

Høyre er helt enig i at:

Vaksdal bør slanka kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nen for å effek­ti­vi­sera drifta og spara pengar.

Høyre er helt uenig i at:

I framtida er det ikkje bere­kraf­tig å ha sjuke­heims­plas­sar i både Vaksdal og på Dale.

Høyre er helt enig i at:

For å sikra god dekning i heile kommunen må det opnast fleire barne­hage­plas­sar i utkant­ane.

Visste du at ...

Det er  3 170 stemmeberettigede i Vaksdal.
72 %har stemt
Av alle 2 267 stemmer i Vaksdal var 841 forhåndsstemmer, altså
37 %forhåndsstemmer
Av alle 2 267 stemmer i Vaksdal var
17blanke stemmer
I Vaksdal stilte
8lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Vaksdal
Fylkestingsvalg