Valresultat 2019

Vestland

Vik
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

45,7 %
658 røyster
41,6 %
600 røyster
8,2 %
118 røyster
4,5 %
65 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Vik kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør bli fleire private bedrif­ter som driv barne­ha­gar og helse­til­bod i Vik.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør byggjast vind­møl­ler på Vika­fjel­let.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Vik bør slå seg saman med Voss kommune.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør bli fleire private bedrif­ter som driv barne­ha­gar og helse­til­bod i Vik.

Visste du at ...

Det er  2 095 røysteføre i Vik.
70 %har røysta
Av alle 1 456 røyster i Vik var 405 røyster, altså
28 %førehandsrøyster
Av alle 1 456 røyster i Vik var
15blanke røyster
I Vik stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Vik
Fylkestingsval