Valresultat 2019

Voss

Palmafossen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

35,3 %
214 røyster
27,4 %
166 røyster
11,6 %
70 røyster
6,4 %
39 røyster
6,1 %
37 røyster
5,0 %
30 røyster
3,0 %
18 røyster
2,6 %
16 røyster
2,6 %
16 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  1 341 røysteføre i Palmafossen.
67 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Palmafossen
Fylkestingsval