Valresultat 2019

Voss

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

32,2 %
943 røyster
28,3 %
827 røyster
11,4 %
334 røyster
8,0 %
233 røyster
6,4 %
186 røyster
4,0 %
117 røyster
3,9 %
114 røyster
3,3 %
96 røyster
2,6 %
77 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval