Valgresultat 2019

Vestland

Voss
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Ny kommune

Kommunene Granvin herad og Voss slås sammen og blir til Voss 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Årets valgresultat er sammenlignet med de samlede resultatene for Granvin herad og Voss ved forrige valg.

Partioppslutning

33,1 %
2733 stemmer
31,1 %
2562 stemmer
10,9 %
895 stemmer
6,5 %
536 stemmer
5,7 %
466 stemmer
3,7 %
309 stemmer
3,7 %
306 stemmer
2,9 %
240 stemmer
2,4 %
199 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 43 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Høyre.

Hva mener partiene?

Senterpartiet har flest stemmer og øker mest i Voss kommune. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er helt enig i at:

Lege- og helse­søs­ter­te­nesta i Granvin må opp­rett­hal­dast.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Voss herad må legga til rette for etab­le­ringa av kristen friskule på Voss.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Heradet må byggja ny ung­doms­skule på Vangen for å ta unna fol­ke­tals­au­ken.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Kommunen bør fjerna fleire par­ke­rings­plas­sar på Vosse­van­gen for å redusera bil­tra­fik­ken.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Voss herad må seia ja til utbyg­gings­pla­nane i Bømoen, inklu­dert planane om bustad­byg­ging.

Visste du at ...

Det er  12 288 stemmeberettigede i Voss.
68 %har stemt
Av alle 8 300 stemmer i Voss var 2 931 forhåndsstemmer, altså
35 %forhåndsstemmer
Av alle 8 300 stemmer i Voss var
54blanke stemmer
I Voss stilte
9lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Voss
Fylkestingsvalg