Valresultat 2019

Færder

Teie
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

30,2 %
819 røyster
20,4 %
555 røyster
12,2 %
331 røyster
12,1 %
328 røyster
8,8 %
240 røyster
7,3 %
198 røyster
5,5 %
148 røyster
3,0 %
81 røyster
0,5 %
14 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  6 339 røysteføre i Teie.
66 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Teie
Fylkestingsval