Valresultat 2019

Felleslista for Sosialistisk Venstreparti og Rødt
Kommuneval

Denne lista finst berre iFærder

Partioppslutning

10,1 %
1396 røyster
26,2 %
3628 røyster
23,0 %
3179 røyster
12,9 %
1785 røyster
11,1 %
1528 røyster
9,5 %
1311 røyster
3,9 %
536 røyster
2,7 %
375 røyster
0,6 %
83 røyster

Kva meiner Felleslista for Sosialistisk Venstreparti og Rødt?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Felleslista for Sosialistisk Venstreparti og Rødt er heilt einig i at:

Færder kommune bør ha flek­sible åpnings­ti­der i barne­ha­gene.

Felleslista for Sosialistisk Venstreparti og Rødt er heilt ueinig i at:

Færder kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Felleslista for Sosialistisk Venstreparti og Rødt er heilt ueinig i at:

I Færder kommune bør noen fri­area­ler og noe dyrket mark kunne brukes til bolig­ut­byg­ging.

Felleslista for Sosialistisk Venstreparti og Rødt er heilt einig i at:

Ørsne­sal­léen forbi Teie torv bør stenges for biler for å beskytte skole­barn og andre fot­gjen­gere.

Felleslista for Sosialistisk Venstreparti og Rødt er heilt einig i at:

Færder kommune bør vurdere å utvide boplik­ten til hele, eller deler av Nøtterøy.

Felleslista for Sosialistisk Venstreparti og Rødt er heilt ueinig i at:

I Færder kommune bør alle butikker som ønsker det, få holde åpent på vanlige søndager.

Felleslista for Sosialistisk Venstreparti og Rødt er heilt einig i at:

Bruk av vann­sku­tere i skjær­går­den bør forbys av hensyn til fugleliv og støy.

Felleslista for Sosialistisk Venstreparti og Rødt er heilt ueinig i at:

Det er greit å betale bom­pen­ger for den nye fast­lands­for­bin­del­sen mellom Tønsberg og Nøtterøy.

Felleslista for Sosialistisk Venstreparti og Rødt er heilt einig i at:

Færder bør jobbe for økt kol­lek­tiv­bruk og avgifts­be­legge alle kom­mu­nale par­ke­rings­plas­ser.

Felleslista for Sosialistisk Venstreparti og Rødt er heilt einig i at:

Færder kommune bør vurdere å innføreeien­doms­skatt for å skaffe kommunen inn­tek­ter.

Felleslista for Sosialistisk Venstreparti og Rødt er heilt einig i at:

Det bør bli vans­ke­li­gere å få dis­pen­sa­sjon til bygging i strand­so­nen.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti