Valresultat 2019

Færder

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

27,5 %
1179 røyster
21,7 %
932 røyster
12,5 %
537 røyster
11,7 %
503 røyster
11,0 %
470 røyster
9,0 %
385 røyster
3,3 %
143 røyster
2,5 %
107 røyster
0,7 %
30 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval