2019 VÁLGABOHTOSAT

Vestfold og Telemark

Færder
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

26,2 %
3628 jienat
23,0 %
3179 jienat
12,9 %
1785 jienat
11,1 %
1528 jienat
10,1 %
1396 jienat
9,5 %
1311 jienat
3,9 %
536 jienat
2,7 %
375 jienat
0,6 %
83 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 39 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Olgešbellodat lei hui lahka váldit dás saji: Gurutbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Olgešbellodat, das leat eanemus jienat dán gielddas Guovddášbellodat lea ovdánan eanemusat. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Olgešbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Færder kommune bør vurdere å utvide boplik­ten til hele, eller deler av Nøtterøy.

Olgešbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det er greit å betale bom­pen­ger for den nye fast­lands­for­bin­del­sen mellom Tønsberg og Nøtterøy.

Olgešbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Færder kommune bør vurdere å innføreeien­doms­skatt for å skaffe kommunen inn­tek­ter.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Færder kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Færder kommune bør vurdere å utvide boplik­ten til hele, eller deler av Nøtterøy.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

I Færder kommune bør alle butikker som ønsker det, få holde åpent på vanlige søndager.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Færder kommune bør vurdere å innføreeien­doms­skatt for å skaffe kommunen inn­tek­ter.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Færder kommune bør innføre skole­ha­ger slik at barn og unge får lære å dyrke egen mat.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  21 340 jienastanvuoigatvuođalačča.
66 %leat jienastan
Buot  13 956 jienas ledje 4 324 ovdagihti jiena, namalassii
31 %ovdagihtii jiena
Buot 13 956 jienas dáppe ledje
135guoros jiena
dáppe ledje
9 listta válggas

Geahča biriid bohtosiid

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Færder
Fylkkadikkeválggat