Valgresultat 2019

Vestfold og Telemark

Tønsberg
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Ny kommune

Kommunene Tønsberg og Re slås sammen og blir til Tønsberg 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Årets valgresultat er sammenlignet med de samlede resultatene for Tønsberg og Re ved forrige valg.

Partioppslutning

26,8 %
7498 stemmer
26,1 %
7289 stemmer
12,6 %
3519 stemmer
9,2 %
2583 stemmer
7,4 %
2077 stemmer
5,9 %
1648 stemmer
4,0 %
1106 stemmer
3,9 %
1078 stemmer
2,8 %
796 stemmer
0,9 %
244 stemmer
0,3 %
92 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 49 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Fremskrittspartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Tønsberg kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Tønsberg kommune bør tilby alle barn et gratis skole­mål­tid hver dag.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Tønsberg kommune bør si nei til flere private barne- og ung­doms­sko­ler i kommunen.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Tønsberg kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Tønsberg bør ansette en kom­mune­ar­ki­tekt som sikrer en hel­het­lig utvik­ling av by og tett­ste­der.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Det er greit å betale bom­pen­ger på den nye fast­lands­for­bin­del­sen mellom Nøtterøy og Tønsberg.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Bruk av vann­sku­tere i skjær­går­den bør regu­le­res av hensyn til fugleliv og støy.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Re har eien­doms­skatt og dette bør videre­fø­res i Tønsberg for å sikre kommunen inn­tek­ter.

Senterpartiet er helt enig i at:

Tønsberg kommune bør tilby alle barn et gratis skole­mål­tid hver dag.

Senterpartiet er helt enig i at:

Tønsberg kommune bør si nei til flere private barne- og ung­doms­sko­ler i kommunen.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Tønsberg kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er helt enig i at:

Bruk av vann­sku­tere i skjær­går­den bør regu­le­res av hensyn til fugleliv og støy.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Re har eien­doms­skatt og dette bør videre­fø­res i Tønsberg for å sikre kommunen inn­tek­ter.

Visste du at ...

Det er  44 418 stemmeberettigede i Tønsberg.
64 %har stemt
Av alle 28 248 stemmer i Tønsberg var 6 492 forhåndsstemmer, altså
23 %forhåndsstemmer
Av alle 28 248 stemmer i Tønsberg var
318blanke stemmer
I Tønsberg stilte
11lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Tønsberg
Fylkestingsvalg