Valresultat 2019

Trøndelag

Midtre Gauldal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

37,1 %
1152 røyster
26,2 %
814 røyster
15,6 %
486 røyster
5,8 %
180 røyster
5,7 %
176 røyster
5,1 %
159 røyster
2,3 %
72 røyster
2,3 %
70 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 25 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Kristeleg Folkeparti var veldig nær å vinne eit mandat frå Høgre.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Midtre Gauldal kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Midtre Gauldal bør jobbe videre med kom­mune­sam­men­slå­ing.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Midtre Gauldal bør legge til rette for snø­sku­ter­tra­seer i kommunen.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Midtre Gauldal må på sikt fjerne eien­doms­skat­ten helt.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Pri­va­ti­se­ring av kom­mu­nale tje­nes­ter innen omsorg og oppvekst er ikke aktuelt for Midtre Gauldal.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Midtre Gauldal bør fjerne eien­doms­skat­ten på annet enn verker og bruk.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Midtre Gauldal må verne gjen­væ­rende matjord mot utbyg­ging.

Visste du at ...

Det er  4 960 røysteføre i Midtre Gauldal.
64 %har røysta
Av alle 3 133 røyster i Midtre Gauldal var 672 røyster, altså
21 %førehandsrøyster
Av alle 3 133 røyster i Midtre Gauldal var
24blanke røyster
I Midtre Gauldal stilte
8lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Midtre Gauldal
Fylkestingsval