Valresultat 2019

Innlandet

Rendalen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

54,1 %
604 røyster
35,3 %
394 røyster
5,5 %
61 røyster
5,2 %
58 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har flest røyster og aukar mest i Rendalen kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det bør ikke bli vind­mølle­park i urørte natur­om­rå­der i Rendalen.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Rendalen bør slå seg sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Elever i grunn­sko­len bør få gratisskolemat.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Barne­tryg­den bør ikke regnes som inntekt når foreldre mottar sosial­hjelp.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Rendalen bør ansatte miljø­ar­bei­dere i skolene.

Visste du at ...

Det er  1 503 røysteføre i Rendalen.
76 %har røysta
Av alle 1 128 røyster i Rendalen var 343 røyster, altså
30 %førehandsrøyster
Av alle 1 128 røyster i Rendalen var
11blanke røyster
I Rendalen stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Rendalen
Fylkestingsval