Valgresultat 2019

Innlandet

Tynset
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

50,0 %
1511 stemmer
19,3 %
582 stemmer
7,7 %
232 stemmer
6,1 %
185 stemmer
5,1 %
154 stemmer
4,3 %
130 stemmer
3,3 %
101 stemmer
2,2 %
67 stemmer
1,9 %
57 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 27 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Senterpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Arbeiderpartiet.

Hva mener partiene?

Senterpartiet har flest stemmer og øker mest i Tynset kommune. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er helt enig i at:

Tronstua-tomta bør fortsatt eies av Tynset kommune og beholdes som en grønn lunge.

Senterpartiet er helt enig i at:

Enan omsorgs­bo­li­gerbestå som i dag.

Senterpartiet er helt enig i at:

Kommunen bør fortsatt si nei til detalj­han­del utenfor Tynset sentrum.

Senterpartiet er helt enig i at:

Alle skolene i Tynset bør beholdes.

Senterpartiet er helt enig i at:

Det må bygges et nytt svømme­bas­seng i Tynset.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Saker som avgjøres i for­mann­ska­pet bør kunne ankes til kom­mune­sty­ret for å sikre demo­kra­tisk behand­ling.

Visste du at ...

Det er  4 428 stemmeberettigede i Tynset.
69 %har stemt
Av alle 3 031 stemmer i Tynset var 810 forhåndsstemmer, altså
27 %forhåndsstemmer
Av alle 3 031 stemmer i Tynset var
12blanke stemmer
I Tynset stilte
9lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Tynset
Fylkestingsvalg