Valgresultat 2019

Innlandet

Lillehammer
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

27,9 %
4015 stemmer
18,3 %
2628 stemmer
17,3 %
2488 stemmer
9,2 %
1321 stemmer
7,7 %
1115 stemmer
6,7 %
968 stemmer
4,9 %
701 stemmer
4,1 %
589 stemmer
2,0 %
295 stemmer
1,9 %
279 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 47 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Høyre.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Lillehammer kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Lil­le­ham­mer bør si ja til private aktører innen helse og omsorg.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Lil­le­ham­mer bør være åpen for sam­men­slå­ing med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Lil­le­ham­mer bør støtte en gondol, ikke nød­ven­dig­vis øko­no­misk, men ved å tillatebygging.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Kommunen bør i løpet av perioden slutte med eien­doms­skatt.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Lil­le­ham­mer bør si ja til private aktører innen helse og omsorg.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Lil­le­ham­mer bør være åpen for sam­men­slå­ing med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er helt enig i at:

Lil­le­ham­mer bør ta i mot flere flykt­nin­ger.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Lil­le­ham­mer bør støtte en gondol, ikke nød­ven­dig­vis øko­no­misk, men ved å tillatebygging.

Senterpartiet er helt enig i at:

Høyden på nybygg i Lil­le­ham­mer må ikke over­stige tre etasjer.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Kommunen bør være åpen for å bruke penger på ny OL-søknad.

Visste du at ...

Det er  22 652 stemmeberettigede i Lillehammer.
64 %har stemt
Av alle 14 509 stemmer i Lillehammer var 6 297 forhåndsstemmer, altså
43 %forhåndsstemmer
Av alle 14 509 stemmer i Lillehammer var
110blanke stemmer
I Lillehammer stilte
10lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Lillehammer
Fylkestingsvalg