Valresultat 2019

Lillehammer

Jørstadmoen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

31,9 %
359 røyster
23,6 %
266 røyster
12,3 %
138 røyster
6,5 %
73 røyster
6,0 %
67 røyster
5,5 %
62 røyster
5,2 %
58 røyster
4,9 %
55 røyster
2,5 %
28 røyster
1,7 %
19 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  2 150 røysteføre i Jørstadmoen.
61 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Jørstadmoen
Fylkestingsval