Valresultat 2019

Lillehammer

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

28,2 %
1765 røyster
18,1 %
1132 røyster
14,7 %
918 røyster
10,7 %
668 røyster
7,9 %
496 røyster
7,7 %
483 røyster
4,2 %
266 røyster
4,0 %
248 røyster
2,6 %
162 røyster
2,0 %
124 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval