Valresultat 2019

Eidsvoll

Ås
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

33,4 %
419 røyster
21,1 %
265 røyster
13,6 %
170 røyster
13,6 %
170 røyster
3,9 %
49 røyster
3,7 %
47 røyster
3,2 %
40 røyster
2,9 %
36 røyster
2,2 %
28 røyster
1,8 %
22 røyster
0,6 %
8 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  2 781 røysteføre i Ås.
62 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Ås
Fylkestingsval