Valresultat 2019

Eidsvoll

Eidsvoll Verk
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

24,4 %
353 røyster
22,5 %
325 røyster
18,6 %
269 røyster
11,3 %
163 røyster
5,3 %
76 røyster
4,6 %
66 røyster
4,3 %
62 røyster
3,7 %
54 røyster
3,3 %
47 røyster
1,9 %
28 røyster
0,1 %
1 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  3 147 røysteføre i Eidsvoll Verk.
62 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Eidsvoll Verk
Fylkestingsval