Valresultat 2019

Eidsvoll

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

24,8 %
689 røyster
22,5 %
626 røyster
17,2 %
477 røyster
10,1 %
282 røyster
6,5 %
182 røyster
5,6 %
156 røyster
5,0 %
140 røyster
3,8 %
107 røyster
2,2 %
60 røyster
1,8 %
50 røyster
0,4 %
11 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval