Valresultat 2019

Fredrikstad

Cicignon
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

33,8 %
759 røyster
16,7 %
375 røyster
10,7 %
241 røyster
9,7 %
217 røyster
7,5 %
168 røyster
5,5 %
124 røyster
5,0 %
113 røyster
3,0 %
67 røyster
2,9 %
66 røyster
2,6 %
59 røyster
1,5 %
34 røyster
0,9 %
20 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  7 111 røysteføre i Cicignon.
54 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Cicignon
Fylkestingsval