Valresultat 2019

Fredrikstad

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

38,6 %
4552 røyster
14,0 %
1649 røyster
10,8 %
1281 røyster
8,0 %
950 røyster
5,5 %
652 røyster
5,5 %
644 røyster
5,2 %
615 røyster
4,6 %
544 røyster
3,0 %
351 røyster
2,9 %
341 røyster
1,5 %
181 røyster
0,4 %
48 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval