Valresultat 2019

Fredrikstad

Borge
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

31,5 %
169 røyster
14,6 %
78 røyster
13,8 %
74 røyster
11,4 %
61 røyster
6,5 %
35 røyster
6,0 %
32 røyster
5,6 %
30 røyster
5,2 %
28 røyster
2,6 %
14 røyster
2,4 %
13 røyster
0,4 %
2 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  1 017 røysteføre i Borge.
63 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Borge
Fylkestingsval