Valresultat 2019

Viken

Sarpsborg
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

34,5 %
8657 røyster
10,8 %
2711 røyster
10,4 %
2602 røyster
9,8 %
2461 røyster
8,6 %
2159 røyster
6,7 %
1680 røyster
4,2 %
1058 røyster
4,0 %
1004 røyster
4,0 %
996 røyster
2,6 %
648 røyster
2,4 %
607 røyster
1,2 %
312 røyster
0,9 %
229 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 43 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Arbeidarpartiet på fleirtalet?

Får Arbeidarpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val15 av 43 plassar
Førre val22 av 43 plassar
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Framstegspartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Sarpsborg kommune. Det Rette Parti har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Poli­ti­kerne i Sarps­borg bør ta en omkamp for å flytte den plan­lagte jern­bane­tra­seen.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Sarps­borg trenger ordfører fra et annet parti enn det som har ord­fø­re­ren i dag (Ap).

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Sarps­borg og Fred­rik­stad bør slå seg sammen.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Ute­ste­der i Sarps­borg må få lov til å servere alkohol lenger enn i dag.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Poli­ti­kerne bør si nei til Bypakke fase 2.

Det Rette Parti er heilt einig i at:

Poli­ti­kerne i Sarps­borg bør ta en omkamp for å flytte den plan­lagte jern­bane­tra­seen.

Det Rette Parti er heilt einig i at:

Sarps­borg trenger ordfører fra et annet parti enn det som har ord­fø­re­ren i dag (Ap).

Det Rette Parti er heilt ueinig i at:

Sarps­borg og Fred­rik­stad bør slå seg sammen.

Det Rette Parti er heilt einig i at:

Ute­ste­der i Sarps­borg må få lov til å servere alkohol lenger enn i dag.

Det Rette Parti er heilt einig i at:

Poli­ti­kerne bør si nei til Bypakke fase 2.

Visste du at ...

Det er  44 859 røysteføre i Sarpsborg.
57 %har røysta
Av alle 25 431 røyster i Sarpsborg var 5 538 røyster, altså
22 %førehandsrøyster
Av alle 25 431 røyster i Sarpsborg var
307blanke røyster
I Sarpsborg stilte
13lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Sarpsborg
Fylkestingsval