Hopp til innhold

Fiskerministeren: – Vi kan ikke forholde oss til det én forsker sier

Flere krever nå at politikerne forbyr bruken av miljøfarlige lusekjemikalier i oppdrettsnæringen. Men fiskeriministeren vil ikke ta stilling ennå, og klima- og miljøministeren vil ikke svare.

Fiskeriminister Per Sandberg går av.

AVVENTER: Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) mener det er for tidlig å ta stilling til de nye forskningsfunnene som viser at lusegiften hydrogenperoksid er langt farligere for reker og miljø enn tidligere antatt. Nesvik ønsker å gå inn i forskningsrapporten først – som muligens ikke kommer før om ett år.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

NRK har tidligere fortalt at oppdrettsnæringens mest brukte lusekjemikalie – hydrogenperoksid – er langt farligere for reker og miljø enn det vi hittil har trodd.

– Ingen døde den første dagen, ingen døde den andre dagen, men på den tredje begynte rekene å dø. Så da vi fulgte dem i rent vann etterpå så kunne vi se at de fleste døde da de ble eksponert for en 100 ganger fortynnet løsning i forhold til det laksen får i oppdrettsanlegget, uttalte seniorforsker ved IRIS, Renée Bechmann, til NRK.

Bechmann leder et internasjonalt forskningsprosjekt som startet i 2017 og som varer ut 2019, der de ser nærmere på miljøeffekter av kjemikalier brukt mot lakselus. Ved siden av hydrogenperoksid, blir også deltametrin og azametifos testet.

Forskerne har gjennomført en rekke tester på dypvannsreker, og de mener funnene er såpass urovekkende at myndighetene bør reagere nå – selv om forskningsrapporten ikke er publisert ennå.

– Denne langtidseffekten på rekene kom svært overraskende på oss. Det er grunn til at myndighetene nå bør sette en stopper for bruken av disse kjemikaliene mot lus, uttalte Bechmann.

Fiskeriministeren: – Kan ikke ta stilling til dette nå

– Hva tenker fiskeriministeren om at hydrogenperoksid kan være langt farligere enn antatt?

– Dette er jo relativt ny forskning, og noe vi må se nærmere på. Derfor sier det seg selv at jeg ikke kan ta stilling til dette nå, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) til NRK.

– Vil du vurdere å stoppe bruken av hydrogenperoksid, slik forskeren Bechmann ber om?

– Vi kan ikke bare forholde oss til det én forsker sier. Vi må gå inn i selve forskningsrapporten og se hva som ligger der. Det er flere måter å angripe problemstillingen knyttet til hydrogenperoksid på. Men vi må først få tid til å sette oss grundig inn i rapporten, før vi treffer en endelig konklusjon, sier Nesvik.

Ola Elvestuen

TAUS STATSRÅD: NRK får opplyst at bruken av hydrogenperoksid ligger under Nærings- og fiskeridepartementet. Bildet er fra juli da klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) reiste til Svalbard, for å se nærmere på hvordan turismen påvirker naturen der.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Klima- og miljøministeren vil ikke kommentere

NRK har også bedt klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) kommentere de nye funnene om hydrogenperoksid – siden det er hans departement som har ansvar for naturmangfold og forurensing i Norge.

Elvestuen ønsker ikke å gi noen kommentar – men viser til fiskeriministerens svar.

Samtidig opplyser nestleder i hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkesting, Tove Eivindsen (V), at hun har tatt direkte kontakt med regjeringsapparatet for å få Elvestuen til å se på bruken av hydrogenperoksid.

– Trøndelag Venstre har tatt opp saken med statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet, for å oppfordre politisk ledelse til å gå inn i denne saken og se om det er behov for å endre regelverket rundt bruken av hydrogenperoksid, sier Eivindsen.

Hun påpeker at Venstre i mange år har vært opptatt av rent hav og å få ned marin forsøpling. Samtidig mener partiet at oppdrettsnæringen er viktig for Norge, og at næringen skal vokse – forutsatt at veksten er bærekraftig.

Tove Eivindsen (V)

ØNSKER EN BÆREKRAFTIG OPPDRETTSNÆRING: Nestleder i hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkesting, Tove Eivindsen (V).

Foto: Pressebilde / Venstre

– Rekene er en nøkkelart i havets økosystem

Naturvernforbundet mener nølingen fra regjeringen er uholdbar. De krever at politikerne lytter til forskerne som nå roper varsku.

– Dette er klassisk ansvarsskrivelse i møtet med oppdrettsnæringen. Men dette har vi ikke tid til lenger. Vi kan ikke ha en politisk ledelse som lukker både ører og øyne for det som nå skjer, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, til NRK.

Lundberg mener miljøpåvirkningene fra oppdrettsnæringen er enorme, og at Norge på mange måter driver et ukjent eksperiment – med potensielt katastrofale konsekvenser for livet i fjordene.

– Rekene er en nøkkelart i havets økosystem. Og den påvirkningen som nå er dokumentert, kan føre til en mengde andre konsekvenser, fordi krepsdyr – som ikke nødvendigvis er kommersielle reker – er viktig føde for andre arter, forklarer Lundberg.

– Tiden er inne for at hydrogenperoksid må forbys

Naturvernforbundet krever at regjeringen går inn for en omlegging til lukkede oppdrettsanlegg, og ikke tillater nye konsesjoner i åpne merder.

– Vi mener at tiden er inne for at hydrogenperoksid og andre giftige lusemidler må forbys, sier Lundberg.

Bransjeforeningen Sjømat Norge opplyser at bruken av hydrogenperoksid i oppdrettsnæringen er vesentlig lavere nå enn for noen år siden. Men næringen er åpen for å revurdere bruken av denne kjemikalien – hvis forskningen tilsier det.

– Vi er opptatt av å ta innover oss ny kunnskap, uttalte fagsjef i Sjømat Norge, Ketil Rykhus, til NRK.

Silje Ask Lundberg, leder Norges Naturvernforbund

DYPT BEKYMRET FOR LIVET I FJORDENE: Leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg.

Foto: Andreas Kalvig Anderson

Fiskere forventer full gjennomgang av reglene

Fagorganisasjonen for norske kystfiskere, Norges Kystfiskarlag, mener myndighetene ikke trenger å vente på en sluttrapport fra forskerne.

– Vi forventer at fiskerimyndighetene kommer på banen og en full gjennomgang av regelverket. Når vi ser på saken om ulovlig dumping av lusemidler i forbudssoner, sammen med saken om de foreløpige resultatene fra IRIS-forskningen, så mener vi det er mer enn nok kunnskap for myndighetene, sier daglig leder i Norges Kystfiskarlag, Annsofie Kristiansen, til NRK.

De har nå sendt et brev til Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet, hvor de blant annet krever en umiddelbar stopp i bruk og utslipp av kjemiske lusemidler ved oppdrettsanlegg.

– Tilliten til fiskerimyndighetene er svekket

– Vi blir egentlig sjokkert over hvor lite kontroll fiskerimyndighetene har. Det er helt åpenbart at det er et hull i regelverket som ingen av oss kan akseptere. Dessuten har fiskerimyndighetene vist liten interesse for alle bekymringene som de har mottatt fra fiskerhold de siste årene, sier Kristiansen og fortsetter:

– Avdekkingen som NRK har gjort, er jo egentlig jobben til Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Vår tillit til fiskerimyndighetene er svekket, det er det ingen tvil om.

Annsofie Kristiansen, Norsk kystfiskarlag

HAR VARSLET MYNDIGHETENE I FLERE ÅR: Daglig leder i Norges Kystfiskarlag, Annsofie Kristiansen.

Foto: John Inge Johansen / NRK

MDG vil ta opp forbud i Stortinget

Miljøpartiet De Grønne har sendt et skriftlig spørsmål til fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) der de krever svar på om regjeringen er enig i at «dumping av miljøgiften hydrogenperoksid i havet må stanses?»

– Når forskningen nå viser det kystfiskerne har visst lenge, nemlig at lusegiften er mye verre enn tidligere antatt, krever vi at fiskeriministeren umiddelbart stopper giftdumpinga. Oppdrettsnæringen må – slik som alle andre – ta ansvar for avfallet sitt, om vi skal ta vare på naturmangfoldet og dyrelivet i havet, sier nasjonal talsperson i MDG, Une Aina Bastholm, til NRK.

MDG vil få oppdrettsnæringen inn i lukkede anlegg innen 2025. Partiet vil også at hydrogenperoksid skal fases ut, og etterhvert forbys helt.

– Generelt har oppdrettsnæringen blitt en miljøversting med alvorlige problemer som lakselus, lakserømninger, kloakkutslipp, og sykdommer. Det trengs en skikkelig redningsaksjon for havet og rekene, og jeg kan varsle at MDG vil ta opp et forbud mot giftdumping på Stortinget, sier Bastholm.

Une Aina Bastholm

KREVER SVAR FRA REGJERINGEN: Nasjonal talsperson i MDG, Une Aina Bastholm.

Foto: Siv Sandvik / NRK