– Torsk beiter på avføring fra oppdrett

Avføring fra oppdrettsfisk tilsvarer kloakkutslipp fra 17 millioner mennesker årlig. Fiskerne mener kysten ødelegges, mens forskerne ikke er like bekymret.

Oppdrettsmerder

– Det er ikke uvanlig at skiten dras avgårde ved spesielle vindforhold og fiskerne får det i garnet. Skiten blir også liggende når de flytter anlegget til et annet sted, sier leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Gjødsling eller avrenning til sjø fra jordbruk og mennesker har vært stabilt de siste tjue årene. Oppdrettsutslippene har imidlertid økt voldsomt, og i 2014 tilsvarte disse altså kloakk fra 17 millioner mennesker.

NRK har beregnet tallene basert på tall fra SSB om salg av oppdrettsfisk i 2014, kombinert med omregningstall fra Miljødata. At beregningen er riktig, blir bekreftet fra forskerhold.

– Det stemmer. Det er fire ganger mer fra akvakultur som fra kloakk, sier forsker ved Havforskningsinstituttet, Vivian Husa.

Vil ikke spise fisken

Fiskere mener utslippene av avføring fra oppdrettsnæringen ødelegger deler av kysten.

Paul Jensen

Paul Jensen og andre kystfiskere sier de har tapt tradisjonelle fiskeplasser, og at de ser endringer i havet i et omfang de ikke kunne forestilt seg.

– Hvis du setter garnene dypt ikke langt unna anleggene, får du mye sleipt og illeluktende i garnene. Setter du garnene på grunnere vann kan du få torsk som har beitet på avføring. Dette er fisk jeg selv ikke vil spise, og da vil jeg heller ikke fiske den for salg, sier fisker Paul Jensen fra Tromsø.

Fiskere langs hele kysten har lenge klaget over problemet. De mener de taper fiskeplasser, mens fisken taper gyteplasser. Leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, sier konsekvensene av store oppdrettsanlegg er langt mer alvorlig enn antatt, og mener fiskeavføringen er en stor del av problemet.

LES: Her blir illeluktende møkk til grønt gull

– Ikke et problem

Forsker Husa ved Havforskningsinstituttet er med i en ekspertgruppe som har funnet at tilførselen av næringssalter, det vil si de løse partiklene, langs kysten ikke er et problem. Når det gjelder avføringen og slammet på bunnen har de valgt å stole på MOM-B-undersøkelser, som i noen tilfeller utføres av ikke-autoriserte private firmaer.

– Disse undersøkelsene viser at miljøtilstanden på 75,4 prosent av lokalitetene er meget god, mens18,8 prosent får betegnelsen god. Veldig få anlegg er i moderat eller dårlig tilstand, sier Husa.

LES: Forsker: – For sterk miljøstyringen av norsk havbruk

Laks i merd

– Det er ikke uvanlig at skiten dras avgårde ved spesielle vindforhold og fiskerne får det i garnet. Skiten blir også liggende når de flytter anlegget til et annet sted, sier leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Har ikke tillit til verken selskapene eller forskerne

Øyvind André Haram i Sjømat Norge sier rapportene fra havforskerne viser at næringa ikke utgjør noe problem, men at de likevel vil forsøke å redusere utslippene.

Øyvind André Haram
Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Resultatet av langvarig overvåking av hvert enkelt anlegg viser at det i hovedsak er svært liten belastning på hvert enkelt punkt, sier Haram.

LES: Planlegger Norges første laksefarm på land