Sølvtrans innrømmer ulovlig dumping

Fiskeriminister Harald Tom Nesviks (Frp) tidligere arbeidsgiver, Sølvtrans, innrømmer nå at de likevel har brutt regelverket ved oppdrettsanlegget Bjelkavik, 16. og 17. november 2017. Selskapet har tidligere hevdet overfor NRK og Fiskeridirektoratet at brønnbåten «Øytind» tømte avlusningsmiddel mens båten var fortøyd – men en nærmere gjennomgang av loggene på båten viser at én av tre tømminger skjedde et stykke vekk fra anlegget, midt i et gytefelt for torsk. Sølvtrans beklager hendelsen og har informert Fiskeridirektoratet.