Fiskeri­ministeren ber om å bli vurdert av Justis­departementet

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) ber om å få habiliteten vurdert av Justisdepartementet, før han kan godkjenne nye retningslinjer til oppdrettsnæringen om hvordan avlusingsvann skal tømmes.

PER SANDBERG GÅR AV

MÅ SVARE: Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) har fått spørsmål fra både SV og MDG om hvordan han vil følge opp at flere ulike selskap har dumpet lusekjemikalier ulovlig i havet, som NRK har avdekket. Nesvik var inntil nylig selv ansatt i brønnbåtselskapet Sølvtrans, som har innrømmet å ha tømt avlusingsmidler i et gytefelt for torsk.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I 2017 ble det innført forbud mot å tømme avlusningsvann i nærheten av rekefelt og gyteområder for fisk.

NRK har avslørt at flere selskap bryter det nye regelverket – uten å bli straffet.

Stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken (SV) og Une Bastholm (MDG) har stilt skriftlige spørsmål til statsråden – der de blant annet spør om myndighetene vil ta initiativ til etterforsking av selskaper som bedrevet ulovlig dumping, og om statsråden er enig i at det ikke er saklig grunnlag for å skylde på uklart regelverk.

Arbeider med nye retningslinjer for oppdrettsbransjen

I de skriftlige svarene fra fiskeriministeren, opplyser statsråden at han har bedt om å få sin habilitet vurdert av Justisdepartementet.

Dette i forbindelse med at Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet nå utarbeider en såkalt veileder, som skal forklare oppdrettsbransjen hvordan de skal forholde seg til regelverket:

«Det arbeides for å få klar en slik veileder om kort tid, og jeg gjør oppmerksom på at jeg har bedt om at min habilitet blir vurdert av Justisdepartementets lovavdeling før veilederen skal godkjennes. Dette er på bakgrunn av mitt tidligere ansettelsesforhold i et brønnbåtrederi.»

– Det er viktig at jeg som statsråd får avklart min habilitet, slik at vi er sikker på at ting håndteres på en korrekt måte. La oss være ryddig og grundig, det tror jeg alle parter er tjent med, sier Nesvik til NRK.

Han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer, men henviser til de skriftlige svarene han har gitt Haltbrekken (SV) og Bastholm (MDG).

Regelbrudd kan føre til bøter eller fengsel

Nesvik skriver i sine svar at det er Fiskeridirektoratets oppgave å eventuelt anmelde ulike selskap som de mener bryter reglene:

«Det er Fiskeridirektoratets ansvar å vurdere hvorvidt det er grunnlag for anmeldelser for eventuelle overtredelser av regelverket. Jeg vil ikke kommentere dette spørsmålet ytterligere, før min habilitet er vurdert.»

Statsråden påpeker at regelbrudd kan føre til bøter eller fengsel, avhengig på hvor grov overtredelsen er:

«Dersom tilsynsmyndigheten avdekker regelverksbrudd, finnes i utgangspunktet ulike spor forvaltningen kan følge. Akvakulturloven gir hjemmel for pålegg om tiltak, inndragning, overtredelsesgebyr og tvangsmulkt, og straff (bøter og fengsel).»

Nesvik innrømmet dumping til NRK

Før Nesvik ble utnevnt til fiskeriminister 13. august 2018, arbeidet han som kommunikasjonssjef i Sølvtrans – verdens største brønnbåtrederi. Han startet i den jobben høsten 2017, og selskapet har hovedkontor i Ålesund.

NRK har avdekket at Sølvtrans dumpet avlusningsvann midt i et gytefelt for torsk i Vindafjorden i Rogaland, 16. og 17. november 2017 – noe som er forbudt i henhold til det nye regelverket, ifølge Fiskeridirektoratet.

Da vi tidligere i sommer konfronterte Sølvtrans med våre opplysninger, fikk vi svar fra daværende kommunikasjonssjef i selskapet, Harald Tom Nesvik:

– Alle arbeidsoperasjoner skjedde ved anlegget, bekreftet kommunikasjonssjefen.

Nesvik var innvalgt på Stortinget fra Møre og Romsdal fra 1997 til 2017. Fra 2013 var han parlamentarisk leder for Frp.

Lars Haltbrekken

MENER STATSMINISTEREN MÅ TA GREP: – Statsministeren må sørge for å få en settestatsråd på plass, som kan forfølge denne saken videre, sier SVs miljøpolitiske talsmann, Lars Haltbrekken.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Fiskeriministeren tvinner tommeltotter

SVs miljøpolitiske talsmann, Lars Haltbrekken, er lite imponert over svaret som fiskeriministeren har gitt på hans skriftlige spørsmål. Haltbrekken etterspør større handlekraft.

– Svaret viser at det har vært helt klare brudd på regelverket. Dette mener vi må få konsekvenser for selskapene. Dessverre ser det ut som om fiskeriministeren har tenkt å sitte og tvinne tommeltotter og vente på en veileder, fremfor å sikre at regelverket som kom i 2017 faktisk blir fulgt nå med en gang, sier Haltbrekken til NRK.

Det at Nesvik inntil nylig arbeidet i Sølvtrans, er ikke til hinder for at regjeringen gjør en innsats for å stoppe ulovlig dumping av lusemidler, mener Haltbrekken.

– Må sørge for settestatsråd

– Statsministeren må sørge for å få en settestatsråd på plass, som kan forfølge denne saken videre, sier Haltbrekken.

– Hvordan vil SV følge opp denne saken?

– Vi kommer sannsynligvis til å spørre statsminister Erna Solberg om hun var klar over at den nye fiskeriministeren jobbet i et brønnbåtselskap som har drevet med ulovlig dumping, før han ble utnevnt som ny fiskeriminister. Og vi vil også spørre henne om hva hun vil gjøre for å få slutt på disse ulovlighetene, sier Haltbrekken.

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte på Lillehammer 2017.

KRITISK TIL DEN NYE FISKERIMINISTEREN: – Det er svært uheldig at man har valgt en fiskeriminister som skaper tvil om han har for tette bånd til oppdrettsnæringen, allerede fra dag én. Han er tross alt ansvarlig for å beskytte fiskeriene rundt kysten, og for at oppdrettsnæringen holder seg innenfor vedtatte rammer, sier Arild Hermstad i MDG.

Foto: Geir Olsen / NPK

– Har gått litt fort i svingene

Nasjonal talsperson for MDG, Arild Hermstad, mener det er bra at fiskeriministeren ber om å få habiliteten sin vurdert. Men han frykter at statsråden har for tette bånd til oppdrettsbransjen.

– Det ser jo ut som det har gått litt fort i svingene når man har valgt en minister som ikke er sikker på om han er i stand til å gjøre jobben sin, fordi han er inhabil, sier Hermstad til NRK.

Hermstad mener det er uheldig at den nye fiskeriministeren fra dag én sår tvil om han er kapabel til å være en fiskeriminister for både fiskeriene lang kysten og oppdrettsnæringen.

– Jeg synes også det er spesielt at både Nesvik og hans tidligere selskap Sølvtrans allerede har innrømmet ulovlig dumping av lusemidler. I svaret til Stortinget er alt ansvar lagt på Fiskeridirektoratet, som vi regner med vil forfølge saken videre, og anmelde forholdet, sier Hermstad.

Har politianmeldt flere oppdrettsselskap

På bakgrunn av NRKs avsløringer, leverte gruppeleder for MDG i Trøndelag, Tommy Reinås, en anmeldelse til Økokrim. Økokrim-sjefen avviste saken etter kun to dager.

Mandag denne uken leverte Reinås inn en anmeldelse til politiet i Stjørdal i Trøndelag.