Hopp til innhold

Lakserømmingen i Nærøy er den største i Norge på fire år

Årsaken til at 54.000 laks klarte å rømme fra oppdrettsanlegg i Nærøy i Trøndelag var et hull i nota, bekrefter Fiskeridirektoratet.

Marine Harvests lukka oppdrettsanlegg på Molnes i Etne

– Vi er svært lei oss for at det har rømt fisk fra anlegget og ser alvorlig på hendelsen, sier kommunikasjonssjef i Marine Harvest, Ola Helge Hjetland. Dette bildet er fra Marine Harvests lukkede oppdrettsanlegg på Molnes i Etne.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Det var 180.000 laks i merden før rømmingen som skjedde mandag denne uka. Laksen i merden var på omtrent to kilo hver.

– Våre mannskaper har vært på inspeksjon og kan bekrefte at nota har revnet, sier seksjonssjef i Fiskeridirektoratet, Ruth Lillian Kjæmpenes, til NRK.

Ruth Lillian Kjæmpenes i Fiskeridirektoratet

Ruth Lillian Kjæmpenes i fiskeridirektoratet.

Foto: Fiskedirektoratet

Hullet har oppstått fordi et tau hadde gått gjennom ringen som skal beskytte mot gnag.

– Vi har ikke vært borti akkurat dette tidligere. Vi har tre personer på stedet som undersøker nota nærmere. Fiskeridirektoratet har en tett dialog med både notprodusent og oppdretter, sier Kjæmpenes.

Første tilbakemelding fra Marine Harvest var at 56.000 hadde rømt, mens siste tellerapport viste 54.000.

– Vi er svært lei oss for at det har rømt fisk fra anlegget og ser alvorlig på hendelsen, sier kommunikasjonssjef i Marine Harvest, Ola Helge Hjetland, til NRK.

Den største lakserømmingen på fire år

Fiskeridirektoratet karakteriserer lakserømmingen i Nærøy som stor. Ifølge deres egen statistikk, er dette den største enkelte lakserømmingen på fire år.

Ola Helge Hjetland, kommunikasjonssjef Marine Harvest

Ola Helge Hjetland i Marine Harvest.

Foto: Astri Husø / NRK

I 2014 rømte 119.942 laks fra Firda Sjøfarmer, etter at det begynte å brenne i en merd.

– Marine Harvest jobber hardt for å hindre rømminger fra våre anlegg og har innført omfattende opplæringsprogram for å sikre at menneskelige feil ikke skjer. Nå fortsetter vi gjenfangsten av fisken. Vi har nærmere fire kilometer garn i sjøen i tillegg til at vi har leid inn lokale fiskere, sier Hjetland.

– Lakserømming er et svært alvorlig miljøproblem

Arnodd Håpnes byline

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Foto: Naturvernforbundet

– Det er svært alvorlig at rømmingen skjer i utløpet av Namsenfjorden, som har veldig gode lakseelver innerst i fjorden. Dette er kritisk for villaksen, sier fagleder i naturmangfold i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes.

Han mener lakselus og rømt fisk fra oppdrettsnæringen skaper store miljøproblem.

– To tredjedeler av 175 laksevassdrag har en genetisk innblanding av oppdrettslaks. Dette er dårlig nytt for villaksen. Vi mener oppdrettsnæringen burde få enda strengere krav på seg, for å unngå lakserømming i fremtiden, sier Håpnes.

– For tidlig å si om selskapene vil bli anmeldt

– Det viktigste for oss nå er å finne ut om det er fare for at lignende kan skje med andre fiskenøter som ligger ute i sjøen, sier Kjæmpenes i Fiskeridirektoratet.

– Vil oppdretter bli anmeldt for rømmingen?

– Anmeldelse er noe som skjer hvis vi finner regelbrudd. Først må vi finne ut hva som har skjedd, og deretter må vi se på bakgrunnen for hendelsen. Det er for tidlig å si noe om hvilke reaksjoner det eventuelt vil bli overfor notprodusent og oppdretter, sier Kjæmpenes.

Som følge av rømningen har Fylkesmannen i Trøndelag åpnet for garnfiske etter oppdrettslaks i Nærøy og Vikna kommuner.

Den rømte laksen inneholdt rester medisiner mot innvollsorm, skrev Namdalsavisa etter rømningen. Mattilsynet opplyser at fisken kan spises, men ikke omsettes videre.