Hopp til innhold

– Minner meg om Alta-aksjonen

NSR-leder Aili Keskitalo kaller statens hemmeligstemplede analyse om saboterende reineiere, for et gufs fra fortiden.

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo synes det er skremmende å høre hvordan staten vurderer reintallsreduksjonen i Finnmark.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det er skremmende å høre hva myndighetene tenker og planlegger. Det gir meg minner om fortiden, både om Alta-aksjonen, men også om den tida da myndighetene gjennomførte tvangsslakting i Kautokeino i 1852.

Det sier Aili Keskitalo i Norske Samers Riksforbund (NSR) til NRK i dag.

Hun reagerte med vantro da hun leste om det hemmeligstemplede notatet fra reindriftsforvaltningen, der myndighetene har vurdert risikoelementene når reduksjonen av reintallet i Finnmark skal iverksettes.

Tolv store reinbeitedistrikt har fått beskjed om at de skal redusere reintallet med mellom 30 og 49 prosent, noe som mest sannsynlig vil skje samtidig. Hele 38.000 dyr må slaktes i Finnmark.

Redd for saboterende utøvere

NRK Sápmi kunne i går fortelle at staten blant annet ikke tror at reineierne selv vil gjennomføre nødvendige reduksjoner, og at siidaer vil kunne føre en skjult agenda der sabotasje er målet .

– Når reineiere skal gjennomføre slakting og flokkene skal inn i gjerdet, så kan utøverne aktivt gå inn for en sammenblanding av flokker, slik at planen om reduksjon ikke kan la seg gjennomføres, heter det i notatet.

I tillegg skriver reindriftsforvaltningen at tvangstiltak er uunngåelig, og at man i de tilfellene må hente inn andre reindriftsutøvere til å gjennomføre arbeidet.

Reindrift

Reindriftsforvaltningen har også vurdert markedssituasjonen for reinkjøtt dersom man skal slakte 38.000 dyr samtidig. – Derfor bør man også ta stilling til om tvangsslaktet rein skal destrueres, dersom det ikke kan omsettes i et marked, heter det i notatet.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Forhåndsdømmer reineiere

– Bare det at det er laget en slik risikoanalyse, viser jo tydelig at slike tvangstiltak er aktuelle for myndighetene. Når de i tillegg har laget en analyse av hvordan reineiere kan tenkes å reagere, så har de allerede på forhånd vurdert reineierne som kriminelle, sier Aili Keskitalo.

Hun sier at heller ikke hun tror at reindriftsnæringen vil gå med på slike tiltak som staten skisserer opp, men hun reagerer på måten dette blir gjort på.

– Jeg forstår at det er stor frustrasjon blant rikspolitikerne og at de ønsker å bestemme. Men de avgjørelsene som blir gjort der, må ha en legitimitet også i reindriftsnæringa, sier NSR-lederen.

– Loven går foran politikk

Andre nestleder Martin Kolberg i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sier at rettslige forhold vil være ivaretatt ved en eventuell tvangsslakting .

Et samlet Storting gav i forrige uke den norske regjeringen støtte til tvangstiltak for å få ned reintallet i Finnmark.

Dette skjedde etter at kontroll- og konstitusjonskomiteen hadde behandlet rapporten fra Riksrevisjonen om reindrifta.

Martin Kolberg

Martin Kolberg (Ap) sier at dersom rettslige forhold er avklart, kan tvangstiltak iverksettes fort.

Foto: Solum, Stian Lysberg / Scanpix

Martin Kolberg er trygg på at alle de rettslige sidene vil være ordnet før eventuelle tvangstiltak fra statens side blir iverksatt.

– Før en eventuell tvangsslakting av rein må alle rettslige forhold selvfølgelig være avklart, det går foran alle politiske vedtak, slik at dersom det er rettslige uklarheter - så må det håndteres, uttalte Kolberg.
– Hvor lenge kan sentrale myndigheter vente før eventulle tvangstiltak?

– Dersom alle rettslige forhold er ivaretatt, så må det skje så fort som mulig. Stortinget kan ikke gang på gang behandle den samme saken, og gang på gang vedta det samme, uten at noe skjer, sa Kolberg til NRK Sápmi i går.

Korte nyheter

 • Norga máhcaha biebmogordnerádjosiid

  Les på norsk:

  Lea badjel 20 jagi áigi biebmogordnerádjosat heaittihuvvojedje Norggas. Dál galgá gearggusvuođavuorká fas dievva biebmogortniin.

  Ovdal jagi 2029 lea plánejuvvon ahte vuorkkás galgá leat doarvái biebmogordni golmma mánnosaš geavaheapmái. Dat lea namalassii 82 500 tonna.

  Stáhta galgá oamastit gortni ja gávppálaš aktevrrat galget vurket dan.

  Pandemiija, dálkkádatrievdamat ja soahti Eurohpás dahká dárbbašlažžan hukset fas vuorkkáid biebmogortniide.

  Gearggusvuođakommišuvdna rávvii diibmá ásahit gordnerádjosiid mas doarvái biebmogordni guđa mánnosaš geavaheapmái.

  Korn på åkeren.
  Foto: Terje Pedersen / NTB
 • Kárášjogas riegádit eanet mánát go vurdon

  2023:s ja dán rádjai 2024:s leat riegádan eanet mánát go vurdon. Maiddái eanet olbmot fárrejit gildii. Dat dahká ahte Kárášjogas váilot mánáidgárdesajit 2024/25 mánáidgárdejagi.

  Dán čállá Ságat.

  Dál leat olles ovcci máná vuordinlisttus geaidda gielda ii sáhte fállat saji.

  Kárášjoga gielddastivra lea danin mearridan rahpat Láttošluohká mánáidgárddis ossodaga mii leamaš gitta. Dan vai fuolahit ahte buot mánát ožžot dan mánáidgárdesaji masa lea vuoigatvuohta.

  Dát mielddisbuktá lassánan bálkágoluid mat eai leat bušehterejuvvon dán jagi.

  Karasjok, Kárášjohka
  Foto: Dan Robert Larsen
 • Ministaris lea jáhkku prošektii

  Les på norsk:

  Norgga čázádat- ja energiijadirektoráhta almmuhii ikte guđet 12 fápmoprošeavtta Finnmárkkus galget viidáseappot gulaskuddamii čakčat.

  Dát prošeavttat leat oassin industriija- ja fápmoloktemis, muitala oljo- ja energiijaministtar Terje Aasland.

  Aasland jáhkká ahte válljejuvvon fápmoprošeavttat leat eambbo go doarvái čađahit Muolkkuid elektrifiserema.

  Terje Aasland energiminister (Ap)
  Foto: Lars Tore Endresen / NRK