– Rettslige uklarheter vil avklares

Rettslige forhold vil ivaretas ved en eventuell tvangsslakting, sier Martin Kolberg i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Martin Kolberg og reindrift

Martin Kolberg forsikrer om at alle rettslige forhold vil være avklart før eventuelle tvangstiltak.

Foto: Montasje / NRK

– Før en eventuell tvangsslakting av rein må alle rettslige forhold selvfølgelig være avklart, det går foran alle politiske vedtak, slik at dersom det er rettslige uklarheter - så må det håndteres, sier andre nestleder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Martin Kolberg (Ap).

Et samlet Storting gav i forrige uke den norske regjeringen støtte til tvangstiltak for å få ned reintallet i Finnmark, etter at kontroll- og konstitusjonskomiteen behandlet Riksrevisjonens rapport om reindrifta.

Leder Nils Henrik Sara i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) reagerte svært kraftig på dette og uttalte til NRK at dersom tvangstiltak blir gjennomført, må staten regne med rettsprosesser i etterkant som kan vare i opptil til år .

– Det rammer urettferdig og vil føre til langvarige rettssaker, sa Sara.

NRK Sápmi offentliggjør i dag deler av et hemmeligstemplet internt dokument i reindriftsforvaltningen der flere risikoelementer ved eventuelle tvangstiltak diskuteres. Staten fryktet blant annet at reineiere vil sabotere reintallreduksjon, og at det er fare for interne stridigheter ved slike tiltak.

Tvangstiltak kan skje fort

Andre nestleder Martin Kolberg i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité understreker at rettslige forhold vil være avklart før en eventuell tvangsslakting av rein, slik at staten ikke vil måtte håndtere rettsprosesser i etterkant.

– Hvor lenge kan sentrale myndighetet vente før eventulle tvangstiltak?

– Dersom alle rettslige forhold er ivaretatt, så må det skje så fort som mulig. Stortinget kan ikke gang på gang behandle den samme saken, og gang på gang vedta det samme, uten at noe skjer, sier Kolberg.

– Hva skjer dersom reineierne nekter å gå med på slike tiltak?

– Da er det andre myndigheter som må håndtere det, men det vil ikke jeg gå inn i, svarer andre nestleder Martin Kolberg.