– Slakteprosesser kan ta tid

Med Statens opplegg for tvangsslakting av rein kan tvangstiltak iverksettes på dagen, men rettsprosesser i etterkant kan ta ti år, sier NRL leder.

Slakting av rein

Slakting av rein.

Foto: Sven-Eirik Utsi / PRIVAT

Statens opplegg for tvangslakting er slik at alle må slakte like mye, uansett om de har fulgt tidligere slakteregler eller ikke.

Nils Henrik Sara

NRL leder Nils Henrik Sara tror at reineiere går til retten når de blir tvunget til å slakte.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Dette får lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) Nils Henrik Sara til å reagere kraftig.

– Det rammer urettferdig og vil føre til langvarige rettssaker, sier Sara.

Sara sier til NRK Sápmi at han nå skal ta kontakt direkte med statsministeren i denne saken. Kanskje han vil forstå det ingen av ministrene klarer å forstå.

– Det er vanskelig å forklare reindrift til en landbruksminister som er under opplæring, sier Sara.

Han er redd for at de som tidligere har fulgt slaktekravene kommer til å bli tapere når slakteprosessene starter, for tvangsslakting blir det.

Det kan bli sånn at bare de som ikke har brydd seg om kravene tidligere, blir de eneste som overlever i næringen.

Vil ha dialog

Videre sier Sara at han håper forhandlinger kan føre til at tvangstiltak unngås. NRL lederen er åpen for forhandlinger, og han har tro på at dialog med myndighetene vil være det beste.

Et enstemmig Storting krever at Landbruks- og matminister Trygve
Slagsvold Vedum (Sp) med tvangstiltak får reineiere i Finnmark til å slakte mer, slik at man får reintallet ned slik myndighetene har bestemt.

Regjeringen vil sikre en bærekraftig reindrift med et reintall som er tilpasset beitegrunnlaget, reduserte tap og økt produksjon.

I områder med for høyt reintall må reintallet reduseres. Regjeringen vil forsterke næringsaspektet i de reindriftspolitiske virkemidlene.

– Nå må reineiere gjøre noe

Ande Somby

Reineiere må bli mer synlige i denne saken, mener jurist Ánde Somby.

Foto: NRK

Jurist og førsteamanuensis Ánde Somby sier at reineiere må bli mer synlige i denne saken. Det er nå det gjelder.

– Det er helt riktig det Sara sier at rettsprosesser i Norge tar tid, men reineiere kan ikke sitte på gjerdet å vente på disse prosessene, de må på banen med sine argumenter allerede nå, sier Somby.

Det hjelper fint lite å komme inn med motargumenter etter at prosessene er kommet igang, da er det allerede for seint. Derfor er synlighet viktig allerede nå, poengterer Somby.

Hør saken her (på samisk):