Frykter sabotasje og intern strid

Reindriftsforvaltninga har vurdert risikoelementene når reintallet i Finnmark skal ned. Det hemmeligstemplede notatet avslører at staten er redd for sabotasje.

Reinskilling på Finnmarksvidda
Foto: Liv Inger Somby

Reindriftsforvaltningen skriver i et internt hemmeligstemplet notat som NRK Sápmi har fått tak i, at det er liten sannsynlighet for at distriktene av eget tiltak vil gjennomføre planen om å redusere reinflokkene i Finnmark.

12 store distrikter har fått beskjed om at de skal redusere reintallet med mellom 30 og 49 prosent, noe som mest sannsynlig vil skje samtidig.

Hele 38.000 dyr må slaktes i Finnmark.

Jan-Yngvar Kiel

Reindriftssjef Jan-Yngvar Kiel ønsker ikke å si noe om et notat som er unntatt offentligheten, men som NRK Sápmi har fått tilgang til.

Foto: Liv Inger Somby

Reindriftssjef Jan-Yngvar Kiel ønsker ikke å kommentere notatet, og skriver til NRK Sápmi at han ikke ønsker å bli intervjuet om et internt dokument som er unntatt offentlighet, da den er laget i forbindelse med forberedelse av sak til styringsorganet.

NRK kjenner til at risikovurderingen ble gjort i mai i fjor.

Frykter sabotasje fra reineiere

I internnotatet skriver Reindriftsforvaltningen at "en siida kan eksempelvis føre en skjult agenda i forhold til reduksjonsplan."

– Når reineiere skal gjennomføre slakting og flokkene skal inn i gjerdet, så kan utøverne aktivt gå inn for en sammenblanding av flokker, slik at planen om reduksjon ikke kan la seg gjennomføres, heter det i notatet.

Reineiere kan også si at værforholdene gjør at de ikke kan samle inn flokken, selv om det ikke er tilfelle.

Det er også knyttet risiko ved bruk av økonomiske sanksjoner i forbindelse med pålegg om forholdsmessig reduksjon heter det videre i notatet.

Forvaltninga skriver at i disse tilfellene kan siidaen splittes, der noen er villig til å redusere reintallet slik de er blitt pålagt. Men dersom flertallet ikke ønsker å etterkomme pålegget, så kan man ikke gjennomføre planlagt reduksjon.

Reindrift

Reindriftsforvaltningen tror at siidaer kan føre en skjult agenda overfor myndighetene når flokkene skal reduseres i Finnmark.

Foto: Holmberg, Bjørn-Owe / Scanpix

– Tvangstiltak er nødvendig

Reindriftsforvaltningen mener også at tvangstiltak er uunngåelig.

– Når tolv store distrikter må redusere mye, så vil det komme en opphopningseffekt og da må det igangsettes tvangstiltak.

Forvaltningen ser også på eventuelle situasjoner som kan oppstå når man skal igangsette tvangsslakting.

De vurderer risikoen når de skal hente inn mannskaper, dvs. andre reindriftsutøvere, som kan hjelpe og gjennomføre arbeid som samling, skilling, utvelgelse av slaktedyr og telling dersom tvangstiltakene igangsettes.

Destruering av reinkjøtt

Når 38.000 reinsdyr må tvangsslaktes over en kort periode så er det knyttet risiko til markedssituasjonen. Hva vil skje dersom slakteriene ikke ønsker å ta imot? Hva vil skje dersom markedet ikke tar imot rein som skal tvangsslaktes?

– Derfor bør man også ta stilling til om tvangsslaktet rein skal destrueres, dersom det ikke kan omsettes i et marked, skriver forvaltningen.

Forvaltningen tar også høyde for at det er risiko for sabotasje av samlings- og skillingsanlegg i forhold til tvangstiltak. Dette er også et risikoelement som bør håndteres.

Risikoen som kan oppstå etter reintallsreduksjonen ved omfattende bruk av tvangstiltak kan føre til at næringen blir "destabilisert", som i verste fall kan bety at det interne spenningsnivået mellom utøvere og grupperinger kan eskalere.

Hvis så skjer, så man intensivere kontrollen, anbefaler forvaltningen. Da notatet ble laget i mai i fjor, så skrev forvaltningen at "på nåværende grunnlag vil det imidlertid være vanskelig å vurdere sannsynlighet knyttet til en slik utvikling."

– Tør ikke tenke på tvangstiltak

Nils Henrik Sara

Leder Nils Henrik Sara i NRL kjenner ikke til innholdet i forvaltningas risikoanalyse.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Leder Nils Henrik Sara i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) sier at han håper at tvangstiltakene ikke igangsettes og at begge parter, både næringen og myndighetene, blir enige om en løsning.

Reintallet er for høyt i enkelte områder og det innrømmer også reineierne. De har kommet med egne forslag om hvordan man kan få ned reintallet, men myndighetene aksepterer ikke forslagene fra reineierne, sier Sara.

Sara tør ikke tenke hva vil skje den dagen tvangstiltakene igangsettes.

NRL har ikke diskutert lignende skrekkscenarioer for reindrifta og de har heller ikke en plan om hvordan de skal reagere dersom så skjer.

Men er det ikke bra at det blir laget en risikoanalyse om hva som kan skje når 38.000 reinsdyr skal tvangsslaktes?

– Jeg ønsker ikke å kommentere analysen og interne vurderinger, fordi jeg ikke kjenner til innholdet. Analysen er blitt gjort av forvaltningen og det betyr at andre må svare for seg, sier Nils Henrik Sara til NRK.

Korte nyheter

 • Nedgang på innlagte koronapasienter

  Torsdag er det innlagt tre koronapasienter på UNN i Tromsø, en nedgang på to fra onsdag. Èn er innlagt i Harstad og èn i Narvik.

  Pasient løftes av leger og sykepleiere på intensivavdelingen på Haukeland sykehus
  Foto: Katrine Sunde
 • Reagerer på reiseregninger

  Toril Bakken Kåven setter store spørsmålstegn ved reisene til sametingsrådet. I løpet av perioden 2017 til 2021 leverte en rådgiver reiseregninger for 1.3 millioner kroner. Det var omtrent det samme som sametingspresidenten, ifølge avisa iFinnmark. – Skrekkelig å se, mener Bakken Kåven, som er leder for Nordkalottfolket. Politisk rådgiver Eirik Larsen i NSR forklarer reiseregningene sine med at han har jobbet mye med internasjonale saker.

  Eirik Larsen
  Foto: Privat
 • Árvala uhcidit CO2- nuoskkideame guorbmebiillain

  Dálkkádatroassu lea min stuorámus hástalus. 20 proseantta Norgga CO2 nuoskkideamis boahtá geaidnojohtolagas. –Dán fertet rievdadit, danin bálddastahttit dál Norgga gáibádusaid EO njuolggadusaiguin, main mihttun lea geahpedit guorbmebiillaid CO2 nuoskkideami, lohká johtolatministtar Jon-Ivar Nygård preassadieđáhusas

  En lang kø av lastebiler med enkelte personbiler står med lysene på i mørket, på bakken er det snø
  Foto: Christian Nygaard Monsen / NRK