Hopp til innhold

Støtter tvangstiltak for å få ned reintallet

Et samlet storting gir regjeringen støtte til tvangstiltak for å få ned reintallet i Finnmark.

Reindrift

Et samlet storting står bak Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum i å sette i gang tvangsvedtak for å få ned reintallet.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det kom fram i kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av Riksrevisjons rapport om reindrifta i Stortinget torsdag.

Riksrevisjonsrapporten viser at reindrifta ikke har klart å redusere reintallet. Nå har flere politikere tatt til ordet for at tvangsvedtak må besluttes.

Martin Kolberg

Martin Kolberg sa på Stortingets talerstol at tvangstiltak må settes i gang for å få ned reintallet.

Foto: Solum, Stian Lysberg / Scanpix

Arbeiderpartiets andre nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg, la dobbelt trykk på at nå må regjeringen dessverre sette i gang tvangsvedtak for å få ned reintallet.

– Jeg vil legge denne utfordringen til statsråden, for det er antakeligvis sånn, dessverre. Dessverre, to ganger, at regjeringen må legge inn en eller annen form for tvangsvedtak, for å få til den intensjonen som Stortinget har vedtatt flere ganger, sa Kolberg på Stortingets talerstol.

Siden 2004 har riksrevisjonen påpekt at reindriften i Finnmark ikke er økologisk bærekraftig. I 2012 kom riksrevisjonen med en rapport som viser at reintallet har økt med 40 prosent fra 2002 til 2010. I 2010 var det 180.000 tamrein i Finnmark, mens tallet i 2002 var 126.000.

Et samlet storting

Per Kristian Foss

Høyres Per-Kristian Foss er enig med Kolberg.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Høyres stortingsrepresentant Per-Kristian Foss støtter opp om Kolberg.

– Nå er det et samlet storting, på tvers av partier, som står bak en landbruksminister som eventuelt får kjeft som det heter på godt norsk. Reintallet må ned, fordi myndighetene har i første omgang ansvar for å ta vare på beiteområdene, men også så reineiere har vilkår til å klare seg i fremtiden, sa Foss på talerstolen.

Med andre ord så sier Foss at hele Stortinget står bak landbruksministeren som sannsynligvis vil møte mye motstand og få mye kjeft når han eventuelt setter i gang tvangstiltak.

Alle partiene på Stortinget står bak Kolberg. Riksrevisjonsrapporten viser at mange områder på Finnmarksvidda er helt nedbeitet. Rapporten anbefaler å redusere reintallet med flere titalls tusen.

Stortings partienes utsagn

Sosialistisk Venstrepartis stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland sa på Stortingets talerstol at han har sittet på Stortinget siden 1997, og at saken om det høye reintallet i Finnmark har vært diskutert like lenge.

– Jeg har ventet i femten og et halvt år. Jeg håper at man ikke trenger å vente så lenge med å få gjort noe med denne viktige saken, og jeg håper at den nåværende statsråden blir den første som får dette til, sa SV representanten.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen understreket hvor viktig reindriften er som samisk kulturbærer. Men for at reindrifta skal være økonomisk og økologisk bærekraftig så må det ned i følge Lundteigen.

– Fokuset må være knyttet til økonomi og hvordan en markedsfører disse unike produktene på en måte som gjør at du får mer penger inn i verdikjeden for kvalitetskjøtt, og at en dermed har grunnlag for å ha et lavere reintall, med en bedre økonomi, sa SP representanten.

Også Kristelig Folkepartis Geir Jørgen Bekkevold påpekte nødvendigheten av at reindriftsnæringen innrettes slik at den blir bærekraftig.

– Tiltakene i reindriftspolitikken må innrettes slik at næringen blir bærekraftig både i økologisk, økonomisk og kulturell forstand. Kristelig Folkeparti er, som Riksrevisjonen, bekymret over at arbeidet med å redusere reintallet i de meste utsatte områdene i Finnmark tar lang tid, og vi er opptatt av at dette viktige arbeidet følges opp, slik at man sikrer en mest mulig bærekraftig reindrift, sa KRFs representant.


Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark.

Korte nyheter

 • Čieža ođđa sámi filmma ožžot doarjaga

  Animašuvdnafilbma, musihkka, dokumentárafilbma ja njeallje oanehis filmma ožžot dál Sámi filbmainstituhtas (ISFI) buvttadandoarjaga oktiibuot 2,3 miljon kruvnnu.

  – Eai goassige ovdal leat buvttaduvvon nu ollu sámi guhkesfilmmat go dál, dadjá Anne Lajla Utsi, ISFI bagadalli.

  Dan dieđiha SVT Sápmi.

  Anne Lajla Utsi
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Jobber for steril oppdrettstorsk

  Selskapet Norcod har innført et nytt lysstyringssystem for å påvirke kjønnsmodningen til torsken, og vil begynne å holde hann- og hunnfisk fra hverandre.

  Det skriver Fiskeribladet.

  – I fremtiden, i det lange løp, ser vi på steril torsk. Det kan løse alle problemer med kjønnsmodning. Vi jobber med steril torsk, sier administrerende direktør Christian Riber til Fiskeribladet.

  I slutten av februar fikk Norcod pålegg om utslakting av torsk i til sammen fem merder på tre lokaliteter etter tidligere funn av gytemoden oppdrettstorsk i Meløy.

  I april ble Norcod pålagt å slakte ytterlige to merder.

  Alle nøtene er nå tømt for fisk og skal inspiseres av Fiskeridirektoratet. Selskapet håper å ha en konklusjon innen utgangen av juni.

  Torsk ved Havlandet Marin Yngel i Florø
  Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK
 • Báhccavuonas biila ribahan badjel geainnu

  Politiijat leat ožžon dieđu johtolatlihkohisvuođas Sagelvvatnet guovllus Báhccavuona suohkanis.

  Personbiila másii kontrolla, ribahii badjel geainnu ja gopmánii.

  Politiijaid operašuvdnajođiheaddji, Karl Erik Thomassen, lohká ahte okta rávisolmmoš ja golbma máná vuollel 16 jagi ledje lihkohisvuođas.

  – Ii oktage leat duođalaččat roasmmehuvvan, dadjá son NRK:i.

  Go heahteossodagat bohte báikái, de ledje báikkálaččat váldán vára olbmuin geat ledje biillas.

  Politiijain ii leat várohus ahte biilavuoddji lea leamaš vuoddján biilla juhkanvuođas, muhto lohket leat menddo árrat vuos lohkat mii lea rievttimielde dáhpáhuvvan.

  – Fertet vuos gullat biilavuoddji čilgehusa ja jus vejolaš, earáin maiddái.