Støtter tvangstiltak for å få ned reintallet

Et samlet storting gir regjeringen støtte til tvangstiltak for å få ned reintallet i Finnmark.

Reindrift

Et samlet storting står bak Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum i å sette i gang tvangsvedtak for å få ned reintallet.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det kom fram i kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av Riksrevisjons rapport om reindrifta i Stortinget torsdag.

Riksrevisjonsrapporten viser at reindrifta ikke har klart å redusere reintallet. Nå har flere politikere tatt til ordet for at tvangsvedtak må besluttes.

Martin Kolberg

Martin Kolberg sa på Stortingets talerstol at tvangstiltak må settes i gang for å få ned reintallet.

Foto: Solum, Stian Lysberg / Scanpix

Arbeiderpartiets andre nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg, la dobbelt trykk på at nå må regjeringen dessverre sette i gang tvangsvedtak for å få ned reintallet.

– Jeg vil legge denne utfordringen til statsråden, for det er antakeligvis sånn, dessverre. Dessverre, to ganger, at regjeringen må legge inn en eller annen form for tvangsvedtak, for å få til den intensjonen som Stortinget har vedtatt flere ganger, sa Kolberg på Stortingets talerstol.

Siden 2004 har riksrevisjonen påpekt at reindriften i Finnmark ikke er økologisk bærekraftig. I 2012 kom riksrevisjonen med en rapport som viser at reintallet har økt med 40 prosent fra 2002 til 2010. I 2010 var det 180.000 tamrein i Finnmark, mens tallet i 2002 var 126.000.

Et samlet storting

Per Kristian Foss

Høyres Per-Kristian Foss er enig med Kolberg.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Høyres stortingsrepresentant Per-Kristian Foss støtter opp om Kolberg.

– Nå er det et samlet storting, på tvers av partier, som står bak en landbruksminister som eventuelt får kjeft som det heter på godt norsk. Reintallet må ned, fordi myndighetene har i første omgang ansvar for å ta vare på beiteområdene, men også så reineiere har vilkår til å klare seg i fremtiden, sa Foss på talerstolen.

Med andre ord så sier Foss at hele Stortinget står bak landbruksministeren som sannsynligvis vil møte mye motstand og få mye kjeft når han eventuelt setter i gang tvangstiltak.

Alle partiene på Stortinget står bak Kolberg. Riksrevisjonsrapporten viser at mange områder på Finnmarksvidda er helt nedbeitet. Rapporten anbefaler å redusere reintallet med flere titalls tusen.

Stortings partienes utsagn

Sosialistisk Venstrepartis stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland sa på Stortingets talerstol at han har sittet på Stortinget siden 1997, og at saken om det høye reintallet i Finnmark har vært diskutert like lenge.

– Jeg har ventet i femten og et halvt år. Jeg håper at man ikke trenger å vente så lenge med å få gjort noe med denne viktige saken, og jeg håper at den nåværende statsråden blir den første som får dette til, sa SV representanten.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen understreket hvor viktig reindriften er som samisk kulturbærer. Men for at reindrifta skal være økonomisk og økologisk bærekraftig så må det ned i følge Lundteigen.

– Fokuset må være knyttet til økonomi og hvordan en markedsfører disse unike produktene på en måte som gjør at du får mer penger inn i verdikjeden for kvalitetskjøtt, og at en dermed har grunnlag for å ha et lavere reintall, med en bedre økonomi, sa SP representanten.

Også Kristelig Folkepartis Geir Jørgen Bekkevold påpekte nødvendigheten av at reindriftsnæringen innrettes slik at den blir bærekraftig.

– Tiltakene i reindriftspolitikken må innrettes slik at næringen blir bærekraftig både i økologisk, økonomisk og kulturell forstand. Kristelig Folkeparti er, som Riksrevisjonen, bekymret over at arbeidet med å redusere reintallet i de meste utsatte områdene i Finnmark tar lang tid, og vi er opptatt av at dette viktige arbeidet følges opp, slik at man sikrer en mest mulig bærekraftig reindrift, sa KRFs representant.


Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark.

Korte nyheter

 • Nedgang på innlagte koronapasienter

  Torsdag er det innlagt tre koronapasienter på UNN i Tromsø, en nedgang på to fra onsdag. Èn er innlagt i Harstad og èn i Narvik.

  Pasient løftes av leger og sykepleiere på intensivavdelingen på Haukeland sykehus
  Foto: Katrine Sunde
 • Reagerer på reiseregninger

  Toril Bakken Kåven setter store spørsmålstegn ved reisene til sametingsrådet. I løpet av perioden 2017 til 2021 leverte en rådgiver reiseregninger for 1.3 millioner kroner. Det var omtrent det samme som sametingspresidenten, ifølge avisa iFinnmark. – Skrekkelig å se, mener Bakken Kåven, som er leder for Nordkalottfolket. Politisk rådgiver Eirik Larsen i NSR forklarer reiseregningene sine med at han har jobbet mye med internasjonale saker.

  Eirik Larsen
  Foto: Privat
 • Árvala uhcidit CO2- nuoskkideame guorbmebiillain

  Dálkkádatroassu lea min stuorámus hástalus. 20 proseantta Norgga CO2 nuoskkideamis boahtá geaidnojohtolagas. –Dán fertet rievdadit, danin bálddastahttit dál Norgga gáibádusaid EO njuolggadusaiguin, main mihttun lea geahpedit guorbmebiillaid CO2 nuoskkideami, lohká johtolatministtar Jon-Ivar Nygård preassadieđáhusas

  En lang kø av lastebiler med enkelte personbiler står med lysene på i mørket, på bakken er det snø
  Foto: Christian Nygaard Monsen / NRK