Ingalill Olsen kritiserer egen regjering i reinsaken

Ingalill Olsen kritiserer egen regjering for sendrektighet i reinsaken.

– Reinkrisen dårlig håndtert

Stortingsrepresentant Ingalill Olsen fra Arbeiderpartiet mener Landbruks- og matdepartementet har behandlet krisen i reindrifta på en dårlig måte.

Sent ute

Nylig gikk statsråd Lars Peder Brekk ut og truet med dagbøter for reineiere som ikke rydder opp i bruksreglene, som skulle vært på plass for lengst.

Olsen mener dette er i seneste laget.

– Hvis man bare skyver ansvaret, og tenker at dette ordner seg, så ordner naturen til slutt opp gjennom en massiv reindød, sier Olsen.

– Men det er klart at vi er et ordentlig samfunn, og vi kan ikke drive reindrift på den måten. Så derfor burde Landbruksdepartementet ha gjort noe for lenge siden, fordi de har fått beskjed om det, sier Olsen.

– Flere må ta ansvar

NRK har de siste ukene dokumentert at reindriftsnæringen i deler av Finnmark står på kanten av stupet. Reintallet har økt kraftig, og slaktevektene i mange distrikter er alarmerende lave. Noen steder dør dyrene.

– Det er flere som må ta ansvar. Den enkelte utøver, reindriftsorganisasjonene, og så har vi ikke minst det redskapet Landbruksdepartementet har, nemlig reindriftsforvaltninga. Det er de som skal passe på å iverksette tiltak og få gjort ting, og jeg tror at ingen kan si at ikke de har vært klar over situasjonen, sier Ingalill Olsen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.