Frykter massedød på vidda

Mattilsynet frykter at dårlig beite og høye reintall kan føre til massedød.

Reindød på Finnmarksvidda

Matmangel og rovdyr gjør at svært mange rein dør på beite.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Mattilsynet har i dag gått ut med en generell bekymring over situasjonen for vinterbeitende rein. Det melder papirutgaven til Finnmark Dagblad.

– Det er en generell bekymring for dyrevelferden i forhold til at det er et høyt reintall, og vi har hatt situasjoner tidligere hvor vi har hatt reindød på grunn av sulte avmagring, sier Torkjell Andersen, regiondirektør i Mattilsynet i Troms og Finnmark, til Nrk.no

Erfaring fra i fjor

Video Omfattende reindød på vidda

Tv-sak fra 2010: Det var også omfattende reindød på vidda for to år siden.

Han forteller at hvis man får en forverring av beitesituasjonen så kan det føre til situasjoner hvor reinen blir avmagret og i verste fall kan dø.

– I fjor hadde vi et par tilfeller hvor vi kom over rein som var død av avmagring. Det gjør at vi overvåker situasjonen og har tett kontakt med reindriftsforvaltningen og reinpolitiet, sier han.

I 2010 kunne NRK dokumentere at reindriftsnæringen i deler av Finnmark sto på kanten av stupet.

Reintallet økte kraftig, og slaktevektene i mange distrikter var alarmerende lave. Noen steder døde dyrene.

– Reineier har ansvaret

Ansvaret mener Andersen ligger hos reineierne.

– Reineieren har ansvaret for forebygge i situasjoner hvor det kan oppstå beitemangel. Da eventuelt kan de gi tilleggsforing, flytting av rein til bedre beiter. Mattilsynet kan også veilede reineierne, sier han.

Død rein

Reinsdyrene har problemer med å få tak i mat på grunn av frost og is. Dette bildet er tatt i Troms.

Foto: Gunn Langaas