Hopp til innhold

Lakseaktivist nekter å gi seg

Don Staniford ble dømt for ærekrenkelser mot oppdrettsselskapet Cermaq. Nylig ble anken hans avvist av canadisk høyesterett.

Don Staniford

Don Staniford oppfattes som skikkelig «hår i laksesuppa» for den internasjonale lakseoppdrettsindustrien. Det har spesielt norske selskap fått merke seg.

Foto: Privat

Staniford har i mange år vært i konflikt med oppdrettsgiganten Mainstream, som Cermaq het i Canada tidligere.

Konflikten tilspisset seg da Staniford fikk utformet bilder av sigarettpakker med tekst som «Salmon farming kills» og bilder av det norske riksvåpenet og flagget.

Dømt for ærekrenkelser

I fjor sommer stadfestet lagmannsretten dommen mot Staniford, der Cermaq fikk medhold i at selskapet driver forsvarlig og produserer trygg mat.

Kampanje mot norsk lakseoppdrett

Blant annet dette mener canadisk rett er usaklig.

Foto: Kampanjebilde / Global Alliance Against Industrial Aquaculture

Villaksaktivisten ble dømt for ærekrenkelser, og fikk av retten karakterisert språkbruken sin som ekstrem, provoserende, sensasjonspreget og voldelig. Han ble også dømt til å betale saksomkostninger, opplyser adressa.no.

Staniford ble dømt til å betale 75.000 canadiske dollar i oppreisning til det norskeide oppdrettsselskapet.

Staniford anket videre til Høyesterett, som nå altså har avvist anken, skriver adressa.no.

Cermaq er et av verdens største oppdrettsselskap med virksomhet i Norge, Chile og Canada, og har den norske stat som majoritetseier.

Selskapet har 4500 ansatte, produserer 200 tusen tonn fisk i året og har en global markedsandel på seks prosent. I 2012 hadde Cermaq driftsinntekter på 3,3 milliarder kroner.

Staniford har virket som anti oppdretts-aksjonist ikke bare i Canada, men i Norge, Irland, Skottland, Australia, New Zealand, Chile og USA.

Fortsetter kampen i Skottland

Etter å ha tapt ærekrenkelsessaken mot Cermaq i fjor høst har Staniford flyttet sin kamp over «dammen» til Skottland.

Don Staniford

Don Staniford på vei til noen norske oppdrettsanlegg ved Vancouver Island i 2010.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Der leder han en organisasjon som kalles Protect Wild Scotland. Organisasjonen koordinerer aksjoner mot norskeide lakseoppdrettsselskap i Storbritannia og Irland, men også i British Columbia i Canada, opplyser Huffingot Post.

Han har på ingen måter tenkt å endre språkbruken sin i sin omtale av oppdrettsnæringen, til tross for at han tapte i det canadiske rettssystemet.

– Spørsmålet for min advokat og for meg er hvordan kan denne uretten, denne dommen, denne prosessen overføres til Skottland og Irland, uttaler Staniford til Huffington Post.

Støttes av norsk organisasjon

Organisasjonen Redd Villaksen, som er en del av Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norge og samarbeider med den islandske villaksforkjemperen Orri Vigfusson, støttet Staniford med 60.000 kroner for å føre rettssaken.

Redd Villaksen oppfordret samtidig andre til å gjøre det samme for å støtte opp under ytringsfriheten, og viste til at Cermaq stilte med Canadas tredje største advokatfirma og ti vitner, mens Staniford ble representert av et lite tomanns-firma.


Korte nyheter

 • Venezia-biennales Riddu Riđđui

  Dáiddároappážat Gáddjá ja Biret Haarla leigga oassin sámi čájáhusbáikki prográmmas Venezia-biennales. Fargga boahtiba Riddu Riđđui áibbas ođđa dánsunčájálmasain, «Starting from staring». Čájálmasa vuolggasadji eamiálbmoga ja eanetlohkoálbmoga gaskasaš deaivvadeapmi. Riddu Riđđu lágiduvvo Gáivuonas suoidnemánu 13 .- 17. beivviid.

  Biret Haarla og Gáddjá Haarla er valgt ut til Årets unge kunstner 2021 for Riddu Riđđu.
  Foto: Pressefoto
 • Sámedikkeráde Hámsunbiejvijt rahpá

  Bájkálasj fámo dal dán jagásj Hámsunbiejvijt galggá rahpat.

  – Sámedikkeráde Mikkel Eskil Mikkelsen la dan bargguj vájnnodum. Sån la juo tjårggim boahtá, subtsas mihás festivállaoajvve Anita Overelv.

  Overelv nammat dan aktijvuodan Mikkelsen la daj vuostasj rabás vinjok ulmutjij gaskan guhti Sámediggáj válljiduváj, ja aktan Runar Myrnes Baltojn válljiduváj jagásj LHBT GayGallán 2018.

  – Sierraláhkáj ávvudahtte la gå Mikkelsen tjårggi boahtá Hámsunbiejvijt rabátjit dán jage. Ij la dåssju 40 jage dallutjis gå dát festiválla álgadij, valla vinjok kultuvrrajahke l má dán jage, ja dajna de lip vinjok girjálasjvuohtaj dán jagásj Hámsunbiejvijn tjalmostam, hæjttá Anita Overelv.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
 • Ambulánsagirdit gearggusvuođas

  Áibmoambulánsabálvalus dieđiha ahte girditeknihkkarat lea sajis girdišiljuin ja ahte ambulánsabálvalus lea gearggusvuođas miehtá beaivve. Girditeknihkkáriid konflikta sáhttá ain čuohcat girdimiidda go fertejit dárkkistit girdiid mat eai leat dárkkistuvvon bargoheaitaga áigge

  Ambulansefly på Bodø lufthavn. Lufttransport sitt fly.
  Foto: Barbro Andersen / NRK