Hopp til innhold
Koronavirus, illustrasjon
Illustrasjon: CDC

Koronavirus i Sápmi

Oppsummert

Korona-virus, Covid-19, lea njoammu geahpesvirus, mii vuohččan duođaštuvvui Norggas guovvamánu 26. beaivvi. Álbmotdearvvašvuođainstituhtta ođasta dađistaga dán siiddus man olus Norggas leat njoammuduvvon. Dávda leavvagođii Kiinnás juovlamánus 2019:s.

 • Korona-njoammun lassána

  Sadjásaš dearvvašvuođadirektevra, Espen Rostrup Nakstad, duođašta NRK:i ahte Covid-19 njoammun dál lassána.

  – Buohcciviesut dieđihit ahte eanet olbmot dál buhcet koronavirusa geažil. Maiddái nuorvvu lassána dál go lea čakča, lohká Nakstad.

  Son ii jáhke dattetge nu olu olbmuid buohccát nu garrasit go maid álggos dahke, go koronavirus njoammugođii moadde jagi dassái.

  – Go juo stuorra oassi álbmogis lea boahkuhuvvon de leat dál mealgat unnit olbmot geat gevvet buohccivissui dán virusa geažil, lohká son.

  Nakstad
  Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / Even Bjøringsøy Johnsen
 • Long-covid vaikko ii leat koronabuohcci leamaš

  Dutkan mas 500 nuora 12 ja 25 jagi leamaš mielde čájeha ahte sihke sii geat leat koronabuohccin leamaš ja sii geain ii leamaš korona, sáhttet leat long-covid buohcci. Dán čállá Aftenposten.

  Vuđolaš dutkan Norggas čájeha ahte bealli sis geat leat koronabuohccit leamaš, sis lei maid long covid. Dutkamis maid leat gávnnahan ahte seamma boađus lea nuoraidgaska geat eai leat goassige koronabuohccit leamaš, bealli sis buohcan long- covidan.

  Dát long-covid lea bártit mat koronavirusa geažil lea bistán unnimusat guokte mánu, muhto hehten olbmuid beaivválaš doaimmain.

  – Dát dutkan čájeha ahte dálá long-covid definišuvnnain de sáhttá seamma váttuid ožžon vaikko ii leat koronavirus infekšuvdna leamaš, ja nu berrešii rievdadit namahusa ja definišuvnna. Dán lohká son gii lea jođihan dutkama, professora Vegard Bruun Bratholm Wyller.

  COVID-19 hurtigtester.
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK
 • Koronabárru dán hávvái nohkan

  Dán háve lea dál koronabárru nohkan, muhto goitge bohtet olbmot njoammuduvvot. Ja ođđa koronabárru soaitá fas boahtit loahpas dálvet, dahje giđđat, nu dieđiha Álbmotdearvvašvuođainstituhta.

  Maŋemus vahkkuid leat njoammumat njiedjan, ja dál eai leat nu olu olbmot buohcciviesuin covid-19 geažil, nu čállá instituhtta vahkkosaš raporttas. Juovllaid áiggi leavvagođii ges vuoiŋŋahatvuolši, muhto dat njoammun maid njiejai jođđajagimánus.

  Dán jagi vuosttaš vahkkuin njiejai olu influeansanjoammun ja RS-virusnjoammun. Maiddái eai leat šat nu olu olbmot buohcciviesuin korona geažil. Muhto lea eahpečielggas movt epidemiijat dálvvi mielde leavvagohtet, nu čállá instituhtta.

  Mann som snyter seg i et lommetørkle
  Foto: Colourbox
 • Influeansa leavvá

  Badjel 2.000 olbmo ledje buohcciviesuin influeansa, vuoiŋŋahatinfekšuvnna dahje covid-19 geažil, Dearvvašvuođadirektoráhta dieđuid mielde.

  Veahkke-dearvvašvuođadirektevra Espen Rorstrup Nakstad duođašta NTBii ahte njoammun ain leavvá. Álbmotdearvvašvuođa váldodoavttir Preben Aavitsland muitala ahte 338 pasieanta ledje buohcciviesuin covid-19 dihte, 228 pasieanta gis RS-virusa dihte ja 532 pasieanta influeansa dihte mannan vahkku

  Influensa
  Foto: Helene Wille Lund
 • Bálkestit boahkuid

  Dearvvašvuođainstituhtta lea ferten bálkestit 1,7 miljovnna koronaboahkkoávdnasa dán jagi go olbmot eai váldde njealját boahkuid. Badjelaš mánu leat ollesolbmot sáhttán fitnat boahkuheamen iežaset njealját geardde, muhto eai leat gallis vuollel 65 jagi dahkan dan. Eai leat nu ollugat geat leat váldán dábálaš influeansaboahkuidge, čállá Aftenposten. Buohkat riskajoavkkus ja badjel 65 jagi ávžžuhuvvojit njealját boahkuheami váldit.

  Koronavaksine på Sluppen Vaksinesenter i Trondheim
  Foto: Morten Waagø / NRK

Eanet koronavirusa birra

361 / 1 488 827
Siste uke / Smittede totalt
467
Innlagte nå
4 286
Døde
4 341 281
Vaksinerte
NRK innhenter løpende tall fra helseforetakene, Helsedirektoratet og FHI.
Sist oppdatert: 21.09.2023

Korte nyheter

 • Siste rettsrunde om gruvedrift i Kallak er avsluttet 

  Onsdag fortsatte den siste rettsrunden i Sveriges Høyeste forvaltningsdomstol i saken om gruveåpning i Kallak, det skriver SVT Sápmi.

  Nå skal regjeringen ta stilling til om regjeringens vedtak skal stå eller ikke.

  Vedtaket gir grønt lys til gruveåpning i Kallak, som ligger i utenfor Jokkmokk i Sverige.

  Siri Länta fra Jåhkågasska tjiellde var en av de som vitnet om hvilke konsekvenser gruva kan gi for reindrifta.

  – Det har vært to lange dager så nå blir det godt å komme hjem. Det har vært en uro for hvordan det skal bli, men jeg er også full av håp for at vi skal kunne stanse gruven, sier hun til SVT.

  Dommen forventes å komme i løpet av noen måneder.

 • Direktør i Helse Nord: – Jeg var ikke kjent med det dokumentet

  Administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind (bildet til venstre, her sammen med styreleder Renate Larsen i Helse Nord) kom i dag med en kronikk der hun skriver «vi har ingen skjult agenda» etter at et internt arbeidsdokument fra Helse Nord ble lekket onsdag. I dokumentet sto det blant annet at Nord-Norge kan miste flere akuttsykehus.

  Til NRK sier direktøren at hun ikke hadde sett dokumentet før media skrev om saken.

  – Dette var et dokument på et tidlig stadium fra ei arbeidsgruppe som ikke har levert noe til oss enda. Så jeg var ikke kjent med det dokumentet da jeg hadde møte med kommunene.

  Arbeidsdokumentet viser hvilke alternativer som Helse Nord vurderer angående struktur og innhold i sykehusene.

  Det man skal vurdere er blant annet:

  Fjerne akuttkirurgi ved sykehusene i Kirkenes, Narvik, Lofoten og ved ett sykehus på Helgeland.

  Lind sier at dette dokumentet ikke må leses som en konklusjon.

  – Det er et dokument tidlig i en diskusjonsprosess.

  Skjønner du at folk for eksempel i Narvik, Gravdal og Kirkenes nå blir bekymret?

  – Det har jeg ingen problem med å skjønne. Alle er opptatt av gode helsetjenester. Vi har også presisert at uansett hva vi ender opp med av eventuelle endringer, så skal vi fortsatt gi gode likeverdige tjenester og ha god akuttberedskap framover.

  På spørsmål om noen akuttsykehus kan bli lagt ned, svarer Lind at hun ikke kan si noe om.

  – Men det som er helt åpenbart er at vi er nødt til å drifte annerledes enn vi gjør i dag.

  Adm. dir. Marit Lind og styreleder Renate Larsen i Helse Nord
  Foto: Barbro Andersen / NRK
 • Dáhttu kártejuvvot makkár eanadárbbut bohtet dálkkádatrievdama geažil

  Sámediggi váillaha analysaid ja kártema das makkár dárbbut šaddet eatnamiidda dálkkádatrievdamiid geažil.

  Nu daddjo áššečilgehusas dálkkádatrievdamiid áššái maid Sámediggi gieđahallá dievasčoahkkimis boahtte vahkus.

  Daddjo maiddái ahte ferte dárkilit guorahallat mo dálkkádatrievdamat ja doaimmat daid hárrái, čuhcet sámeriektái.

  Nu gáibida Sámediggi ahte sámiid vuoigatvuođat vuhtii váldojit boahtteáiggi dálkkádatbarggus, árvaluvvo áššečilgehusas.

  Støre + Muotka Sametinget
  Foto: Inga Máret Solberg Åhrén / NRK