Hopp til innhold

– Regjeringens strategi er «en leve med»-strategi

Regjeringen la i dag frem sin langtidsplan for håndtering av korona. Anbefalingen om å holde seg hjemme i fire dager ved positiv koronatest fjernes.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol etter redegjørelsen for Stortinget om regjeringens koronastrategi og beredskapsplan.

Foto: Heiko Junge / NTB

Regjeringen har besluttet å oppheve anbefalingen om å være hjemme i fire døgn ved en positiv test.

Det er i tråd med det helsemyndighetene ga råd om.

– Regjeringens strategi er «en leve med»-strategi, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Hun la tirsdag frem regjeringens langtidsplan for håndtering av korona.

– Nå skal vi lære oss å leve med koronaviruset i samfunnet. Vi ønsker å normalisere hvordan vi forholder oss til viruset, sier Kjerkol.

Regjeringen skal i utgangspunktet ikke lenger beslutte smitteverntiltak. Det vil nå være Folkehelseinstituttet og kommunene som har hovedansvaret for å gi smittevernråd om covid-19.

Ville ha slutt på dagens testregime

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet foreslo å avvikle anbefalingen om å holde seg hjemme i fire dager ved positiv koronatest.

FHI mente dette burde skje så snart som mulig.

I stedet ønsker helsemyndighetene en generell anbefaling om å holde seg hjemme når en er syk, på lik linje med andre infeksjonssykdommer. Det skriver de i sine faglige råd til regjeringen.

Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog

Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog.

Foto: Javad Parsa / NTB

Helsedirektoratet anbefalte også å avvikle de kommunale koronateststasjonene fra 1. mai. I stedet mener direktoratet at testing bør skje der en lege vurderer det som relevant.

Kommunene er bedt om å inntil videre opprettholde beredskap slik at de kan teste én prosent av befolkningen i uken med PCR, skriver regjeringen i en pressemelding tirsdag.

Koronavaksinasjonsprogrammet videreføres også, til juni 2023.

FHI skal gjøre løpende vurderinger av behovet for fjerde dose. Det kan komme en anbefaling fra FHI om en oppfrisknings-dose til de eldste og risikogrupper før vintersesongen 2022/2023, skriver regjeringen.

Mulig utvikling fremover

Målet med regjeringens langsiktige strategi er at samfunnet skal fungere så normalt som mulig. Samtidig skal det være god beredskap for å oppdage og håndtere ulike mulige fremtidige scenarioer.

Det svarer til helsemyndighetenes forslag.

– Vi skal i tida framover leve med viruset, normalisere samfunnet, fortsette å vaksinere dem som trenger det, overvåke utviklingen og forbedre beredskapen, skriver FHI.

I FHIs faglige grunnlag beskrives fire mulige scenarioer for utvikling fremover (mellom mai 2022 og september 2023):

  • Antatt beste utfall er en variant (kan være omikron) som sprer seg lett, men gir lite alvorlig sykdom. Liten sesongeffekt, slik at det blir en del smitte gjennom sommeren, men bare en moderat høst- eller vinterbølge.
  • Optimistisk utfall er en variant (kan være omikron) som sprer seg godt, men gir lite alvorlig sykdom. Betydelig sesongeffekt slik at det blir lite smitte gjennom sommeren, men en stor høst- eller vinterbølge.
  • Pessimistisk utfall er en ny variant med enda større spredningsevne enn omikronvarianten, men ikke større sykdomsalvorlighet. Den blir raskt dominerende og gir en svært stor bølge.
  • Antatt verste utfall er en ny variant med enda større spredningsevne enn omikronvarianten og samtidig større sykdomsalvorlighet. Den blir raskt dominerende og gir en svært stor bølge med mange alvorlig syke.

Det er også skissert tiltakspakker med smitteverntiltak for ulike nivåer der det kan være nødvendig å innføre tiltak igjen, ved smitteutbrudd eller nye virusvarianter.

Nivåene går fra en normal hverdag, uten begrensende tiltak, men med en økt beredskap, til det strengeste nivået med stenging av butikker, forbud mot arrangementer og antallsbegrensninger i private hjem.

Les også: Har oppdaget hvorfor «long covid» kan føre til store smerter

Hodepine
Hodepine

AKTUELT NÅ