Hopp til innhold

Aldri før har fiskerne fått bedre betalt: Fisket skrei for rekordhøye 3,8 milliarder

Pandemien er på retrett, og restaurantene i Europa er åpnet. Det har fått torskeprisen til å skyte i været. Aldri før har fiskerne fått bedre betalt for skreien. Samtidig merker fiskerne at lofotfisket ikke er det det en gang var.

Hvert år svømmer millioner av skrei fra Barentshavet og til havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms for å gyte.

Fra januar til slutten av april pågår det viktigste sesongfisket etter torsk i Norge i nettopp disse havområdene.

Men noe er i ferd med å endre seg.

– Vi merker at det ikke er de samme mengdene det var for noen år siden.

Det sier Tom Grande. Han er skipper og eier på MS «Kamilla Grande».

NRK møter han ved kai på Myre i Vesterålen.

Tom Grande. Han er skipper og eier på MS «Kamilla Grande».

Selv om det er mindre skrei nå enn tidligere, mener Tom Grande at det er brukbar tilgjengelighet.

Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Flere av fiskerne NRK har vært i kontakt med forteller at det er mindre fisk i havet rundt Lofoten og Vesterålen nå, sammenlignet med tidligere. Spesielt på innersiden av Lofoten.

Og fiskerne får støtte fra Havforskningsinstituttet.

– Hvis man ser noen år tilbake, så er det tydelig mindre skreiinnsig til Lofoten og Vesterålen enn det var for tre, fire og fem år siden, sier Edvin Fuglebakk.

Han er forsker og toktleder for skreitoktet som hvert år kartlegger gytebestanden av skrei.

Resultatene fra årets tokt er ikke klar.

Toktleder på forskningsskipet «Johan Hjort», Edvin Fuglebakk, Havforkningsinstituttet

Edvin Fuglebakk kartlegger skreibestanden i Lofoten.

Foto: Havforskningsinstituttet

Kvotene redusert

Skal vi tro fiskerne, trekker fisken nordover. Flere melder om gode forhold både i Troms og Finnmark.

Men det er ikke mulig å slå fast om det er mer fisk der nå, sammenlignet med tidligere, skal vi tro Fuglebakk. For der gjennomføres det ikke like grundige kartleggingstokt som i Lofoten

– Men det er naturlig å relatere det til at torskebestanden i Barentshavet er på vei ned, sier han.

Samtidig er fiskekvotene skrudd kraftig ned.

Kenneth Arntzen er fotografert på kaia til Myre fiskemottak

Kenneth Arntzen er produksjonsmedarbeider på Myre Fiskemottak forteller at sjarkfiskerne merker endringene best. – Det har vært mindre småbåter i år sammenlignet med tidligere.

Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

På det meste, i årene 2013 og 2014, fisket skreifiskerne tett på 1 million tonn skrei. I fjor var den totale fangsten tett på 700.000 tonn, 185.000 under kvota. I år er kvota «bare» på 708.000 tonn.

Bjarte Bogstad er forsker ved Havforskningsinstituttet. Han tror kvota blir kutta ytterligere i 2023.

– Vi håper at kurven skal flate ut. At vi skal klare å stabilisere bestanden. Men det kommer an på naturen og hvor mye vi fisker, uttalte han til NRK ved begynnelsen av årets vinterfiske.

Les også: Mindre skrei og lavere kvoter: – Festen er over

Robert Brun, skreifiske
Robert Brun, skreifiske

Godt betalt

Men til tross for at det har vært utfordrende for flere å fylle kvota si rundt Lofoten under vinterfisket, har fiskerne fått godt betalt for den fisken de faktisk har fått.

Nettopp prisen har bidratt til en brukbar lofotsesong for fiskerne, skal vi tro Svein Ove Haugland, administrerende direktør i Norges Råfisklag.

Les også: Lakseprisen bikker 100 kroner, og oppdretterne håver inn: – Ikke bærekraftig

Fisk i kjøpmannsdisk på butikk
Fisk i kjøpmannsdisk på butikk

– Det er levert skrei for 3,8 milliarder kroner i råfisklagets distrikt. Det er over 50 prosent mer i verdi enn det vi hadde i fjor, sier han.

Ifølge Haugland har fiskerne totalt sett fått mer fisk i år sammenlignet med i fjor.

– Men så ser vi at det er stor forskjell på blant anna innersiden og yttersiden av Lofoten. Det er særlig på innersiden at det har vært et relativt ujevnt og svakt fiske.

Hva er årsaken til at prisene er så høye?

– Fiskerne får godt betalt for at markedssituasjonen for norsk fisk er god for øyeblikket, forklarer Haugland.

Han viser til at restaurantene i Europa er gjenåpnet, noe som har bidratt til et godt marked for fersk fisk. I tillegg viser han til tøff konkurranse mellom fiskekjøperne om å få tak i fisk.

Simen Grande, styrmann på Kamilla Grande står ved roret.

Simen Grande er styrmann om bord på MS «Kamilla Grande». – Fisken endrer jo hvor han kommer hvert år. Ett år kan det være bra i Troms, mens det et annet år kan være bra i Lofoten og Vesterålen. Hvor den kommer til neste år, vet vi ikke. Det eneste vi kan gjøre er å følge fisken, sier han.

Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

På kaia i Myre er Roger Larsen i ferd med å levere dagens fangst. Selv om vinterfisket i Vesterålen ikke har vært det beste er han klar på én ting:

Vi skal ikke klage. Prisene har gått opp fra 23–24 kroner i snitt i fjor til 37–38 kroner i år. Det er ikke ille, tatt i betraktning omstendighetene ellers. Vi er fornøyd med prisene. Vi skal ikke klage når det er bra, sier han.