Kampen om de usikre velgerne

Samtlige partier sliter med mange usikre velgere. Ap mister en del velgere til NSR. Flyttsamelista har de mest lojale velgerne.

Árja åpnet sin valgkamp i Lakselv

Dette bildet er tatt under valgkampåpningen til Árja i 2009.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Laila Susanne Vars

Laila Susanne Vars, Árja.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK
Egil Olli

Egil Olli, Ap.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK
Aili Keskitalo

Aili Keskitalo, NSR.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK
Per A Bæhr

Per A. Bæhr, Flyttsamelista.

Foto: Piera Balto / NRK
Hans Eriksen

Hans Eriksen, Frp.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK
Ellen Kristina Saba

Ellen Kristina Saba, Høyre.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Blant annet dette viser bakgrunnstallene i meningsmålingen som Opinion Perduco har gjort for NRK Sápmi.

Se tabell nederst i artikkelen.

Árja- og Sp-velgerne mest usikre

Av 600 velgere i Sametingets valgmanntall svarer 34,7 prosent at de ikke er sikre på hvilket parti de ville ha stemt på dersom det var valg i morgen.

Árja og Sp har den største gruppen usikre velgere.

I målingen som ble foretatt i slutten av oktober, svarer 43,8 prosent av de spurte at de stemte på Árja ved siste valg. 31,3 prosent av de som stemte på partiet, svarer at de ikke vet om de ville stemt på Árja nå. Bare Senterpartiet har flere usikre velgere enn Árja.

– Valget viste at det er mulig å nå ut til velgerne på selve valgdagen. Veldig mange av de som stemte på Árja, gjorde dette på valgdagen. Dette er interessant fordi det betyr at vi har nådd ut til velgerne som var i tvil. Også nå er svært mange i tvil, og der har vi i Árja mye å hente, sier Laila Susanne Vars.

Árja mister totalt sett flest 2009-velgere til andre partier, viser bakgrunnstallene til Opinion Perduco. Både NSR og Ap ville fått partiets velgere framkommer det av meningsmålingen.

Velgerlekkasje fra Ap og NSR

Fortsatt er Arbeiderpartiet størst på Sametinget. Målingen viser at 7,1 prosent av velgerne som stemte Ap i 2009, ville stemt på NSR hvis det var valg i morgen. 19,8 prosent av Ap-velgerne er i dag ikke sikker på partivalget.

– Programmet vårt er på plass, og snart er vår presidentkandidat også klar. Jeg tror bestemt at velgerne som i dag er usikre, vender tilbake, sier Aps Egil Olli.

Det største opposisjonspartiet, Norske Samers Riksforbund, mister bare 2,2 prosent av sine velgere til Ap. 3,2 prosent av 2009-velgerne til partiets ville stemt på Høyre. 22,6 prosent av de som stemte på NSR i 2009, er ikke sikker på partivalg nå.

– Det er normalt at vet ikke-gruppen er stor så lenge før valget. Det er rett og slett hardt arbeid som må til for å nå ut til de som ikke har bestemt seg ennå. Vi vet at vi har masse trofaste kjernevelgere, men vi må nå ut til nye velgergrupper hvis vi skal få den oppslutningen vi trenger for å komme i posisjon på Sametinget, sier Aili Keskitalo i NSR.

Bare Høyre stjeler velgere fra Flyttsamelista

Flyttsamelista som bare hadde liste i en valgkrets i 2009 (Ávjovárri), har de mest lojale velgerne.

Lista «lekker» velgere til bare et parti - Høyre. 22,2 prosent av de som stemte på Flyttsamelista i 2009, ville stemt på Høyre nå.

Bakgrunnstallene viser også at 15 prosent av velgerne som støttet Fremskrittspartiet i 2009, svarer at de ikke ville ha avgitt stemme ved valget. Partiet har med andre ord den største hjemmesitter-gruppen.

Tabellen nedenfor viser hva de spurte i meningsmålingen svarte på spørsmålet:

Stemte du ved sametingsvalget i 2009? I så fall, hvilket parti stemte du da på?

Denne tabellen viser også hva de spurte ville ha stemt på dersom det var valg i morgen. Her framkommer med andre ord den såkalte velgerlekkasjen til andre parti.

Velgerbevegelser og usikkerhet

Parti

Stemte 09

Usikker

Ap

NSR

Árja

Høyre

Frp

Flytts.

Vil ikke

Ap

65,9

19,8

X

7,1

1,6

1,6

1,6

 

0,8

NSR

71,0

22,6

2,2

X

1,1

3,2

 

 

 

Árja

43,8

31,3

6,3

6,3

X

 

 

 

6,3

Høyre

73,3

13,3

 

 

 

X

6,7

 

6,7

Frp

60,0

15,0

5,0

 

 

 

X

5,0

15,0

Sp

41,7

41,7

8,3

 

 

 

8,3

 

 

Flytts.

77,8

 

 

 

 

22,2

 

X