Flyttsamelista går fram

En ny meningsmåling viser at Flyttsamelista går fram med over tre prosentpoeng sammenlignet med valget i 2009.

Per A. Bæhr

Per A. Bæhr sier reindrifta er i en alvorlig situasjon. - Derfor er det bra med økt oppslutning, sier han.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Målingen er utført i oktober 2012, og viser at Flyttsamelista går fram med 3.1 prosentpoeng.

Se tabellene nederst i artikkelen.

Det betyr at at lista ville fått 7.5 prosent av stemmene hvis det hadde vært valg i dag. Ved valget i 2009 gikk litt over fire prosent av stemmene til Flyttsamelista.

Flyttsamene hadde liste i bare en av de sju valgkretsene; Ávjovárri. Dette er den største kretsen og består av kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger.

– Gledelig

Dette er tall som gleder sittende sametingsrepresentant Per A. Bæhr.

– Det er en fin framgang, så Flyttsamelista må ha gjort en god jobb på Sametinget inneværende periode, sier Bæhr.

Mandatberegningen viser at lista ville fått inn tre mandater på Sametinger; en mer enn i dag.

Meningsmålingen som Opninon/Preduco har utført for NRK Sápmi i oktober 2012 viser at også Høyre går fram i likhet med Norske Samers Riksforbund (NSR), Arbeiderpartiet og Framskrittspartiet.

– Reindrifta er i en alvorlig situasjon

De andre partiene har alle en tilbakegang på meningsmålingen.

Reindrifta er i en alvorlig situasjon, og årsaken kan være at reindrifta nå føler at de trenger Sametinget mer enn noen gang før, tror Bæhr.

– Det kan være flere årsaker til det, men reindrifta har store saker som krever stor innsats i og med at næringa er i en alvorlig situasjon med tanke på nedslakting og usikkerhet, sier Bæhr.

Meningsmåling oktober 2012

Parti

Mai 2012

Oktober 2012

Endring mai-okt. 2012

Ap

32

29,5

- 2,5

NSR

19,2

24,4

+ 5,2

Árja

7,7

7,2

- 0,5

Frp

6,8

8,9

+ 2,1

Høyre

8

9,2

+ 1,2

Sp

3,9

4,4

+ 0,5

Flyttsamelista

-

7,5

+ 7,5

Andre

13,3

5,7

- 7,6

Meningsmåling oktober 2012

Parti

Valg 09

Mai 12

Okt 12

Endring 09 - okt 12

Ap

26,8

32

29,5

+ 2,7

NSR

21

19,2

24,4

+ 3,4

Árja

10

7,7

7,2

- 2,8

Frp

7,8

6,8

8,9

+ 1,1

Høyre

4,6

8

9,2

+ 4,6

Sp

4,9

3,9

4,4

- 0,5

Flyttsamelista

4,4

-

7,5

+ 3,1

Andre

7,0

13,3

5,7

- 1,3

Hør saken her: