NRK Meny
Normal

Skiller lag rett før valgkampen

Visepresident Laila Susanne Vars går av i mai. Nå sliter partiet hennes Árja på meningsmålingen.

Sametingspresident Egil Olli får gratulasjonsklem av visepresident Laila Susanne Vars.

Bildet er tatt like etter at Aps Egil Olli og Árjas Laila Susanne Vars dannet et nytt sametingsråd i 2009.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Det er omtrent like vanskelig å forklare hvorfor vi har en tilbakegang nå som det var å forklare hvorfor vi fikk et så godt valgresultat i 2009, sier hun til NRK.

Árja ble stiftet noen måneder før valget - og gjorde et brakvalg. Tre representanter kom inn på Sametinget, og Laila Susanne Vars ble visepresident.

Ti prosent av velgerne stemte på partiet, men nå viser meningsmålingen en tilbakegang både i forhold til valgresultatet og målingen i mai i år.

Se tabellene nedest i artikkelen.

Fratrer til våren

I mai neste år fratrer Vars som visepresident. Dette skjer rett før den intensive valgkampen starter opp. Hun begynner som direktør i Gáldu -kompetansesenteret for urfolks rettigheter.

Vars tror ikke dette vil få konsekvenser for neste valg.

– Jeg får bedre tid til den interne jobben i partiet. Som visepresident og rådsmedlem har jeg ikke kunne kjempe for partiets egne saker. Det bør man heller ikke gjøre fordi man må tenke helhetlig på det samiske samfunnet, sier hun.

Vars er fornøyd med hva de har fått til.

– Det har tatt tid å få i gang det politiske arbeidet, og det er krevende å nå ut med politikken vår når man ikke har et velutviklet partiapparat i ryggen. Likevel har vi frontet politikken vi mener er den beste samepolitikken. Jeg mener vi har fått til mange endringer i tråd med det vi lovte, sier Vars.

Hun trekker fram etableringen av samisk eldreråd, og at verneprosessene av samiske områder ble stoppet.

– Davids kamp mot Goliat

Hun var den første presidentkandidaten som ble lansert. Foreløpig har ikke dette fått økt velgeroppslutning.

– Dette er bare en meningsmåling, og jeg har hittil ikke lagt så stor vekt på disse. Jeg blir ikke bekymret på grunn av dette resultatet, sier hun.

Laila Susanne Vars

Laila Susanne Vars satser på å få inn flere Árja-representanter.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Likevel mener hun at det er bra at NRK foretar slike målinger. På den måten er det mulig å få pekepinn på hvor de små partiene står i forhold til de to store; Ap og NSR.

– Vi er fortsatt David i kampen mot Goliat. Også foran valget i 2009 lå vi lavt på meningsmålingene, men klarte likevel å mobilisere godt til valgdagen. Mange av de som stemte på Árja, stemte på valgdagen. Det betyr at vi har nådd ut til velgerne som var i tvil. Også denne målingen viser at nesten 40 prosent av velgerne fortsatt ikke har bestemt seg. Der har vi mye å hente, sier hun.

Leter etter kandidater på Facebook

Nå satser Árja sterkt på å nå ut til velgerne. Blant annet bruker presidentkandidaten sosiale medier som Facebook og Twitter aktivt.

– Árja har et forbedringspotensiale. Vi må bli flinkere til å bruke de tradisjonelle samiske mediene, og sosiale medier. De store partiene har flere personer som kan delta på flere arenaer enn vi som er få. Derfor er bruk av nye medier viktig og slik når vi lettere ut med det gode budskap, sier hun.

Partiet drøfter nå mulighetene til å stille lister i så mange valgkretser som mulig.

– Vi ønsker å få inn flere representanter. Slik kan vi få større gjennomslagskraft, sier hun.

På Facebook og Twitter har presidentkandidaten søkt etter potensielle listekandidater i hele landet.

– Vi gjør dette fordi vi ikke har et stort moderparti som kan hjelpe oss med verving av nye medlemmer. Slik kan vi komme i kontakt med velgerne vår, og med de som kunne tenke seg til å stille opp for oss som kandidater.

Meningsmåling oktober 2012

Parti

Mai 2012

Oktober 2012

Endring mai-okt. 2012

Ap

32

29,5

- 2,5

NSR

19,2

24,4

+ 5,2

Árja

7,7

7,2

- 0,5

Frp

6,8

8,9

+ 2,1

Høyre

8

9,2

+ 1,2

Sp

3,9

4,4

+ 0,5

Flyttsamelista

-

7,5

+ 7,5

Andre

13,3

5,7

- 7,6

Meningsmåling oktober 2012

Parti

Valg 09

Mai 12

Okt 12

Endring 09 - okt 12

Ap

26,8

32

29,5

+ 2,7

NSR

21

19,2

24,4

+ 3,4

Árja

10

7,7

7,2

- 2,8

Frp

7,8

6,8

8,9

+ 1,1

Høyre

4,6

8

9,2

+ 4,6

Sp

4,9

3,9

4,4

- 0,5

Flyttsamelista

4,4

-

7,5

+ 3,1

Andre

7,0

13,3

5,7

- 1,3