Hopp til innhold

Slik ville unge og gamle ha stemt

Både Ap og NSR har en overvekt av kvinnelige velgere. «Gubbepartiene» er Frp og Høyre.

Valg i Kautokeino

Illustrasjonsfoto

Foto: Liv Inger Somby/NRK

Det viser bakgrunnstallene i meningsmålingen som Opinion Perduco har utført for NRK Sápmi.

Árja har tilnærmet lik fordeling mellom mannlige og kvinnelige velgere. Flyttsamelista som går markert fram på målingen, har en klar overvekt av unge kvinnelige velgere.

Se tabellene nederst i saken.

Unge og gamle

Arbeiderpartiet og Norske Samers Riksforbund har forholdsvis jevn alderssammensetting blant velgerne.

Størst forskjell er på i velgergruppen 50 til 59 år og 60 år og eldre, viser bakgrunnstallene. Ap har en større andel velgere enn NSR i disse gruppen.

I gruppen som er under 30 år, har NSR en større andel enn Ap. Det samme gjelder også i neste aldersgruppe; 30-39 år.

Flyttsamelista har en bemerkelsesverdig høy andel av unge velgere.

Mange unge usikre velgere

Siden målingen i mai har andelen usikre velgere gått noe ned; fra 40 til 34,7 prosent.

41,2 prosent av velgerne i gruppen under 30 år er ikke sikker på hvem de vil stemme på. 43,4 prosent i gruppen 30 til 39 år, og 39 prosent i gruppen 40 til 49 år.

Både gruppen 50-59 og 60 år eller eldre ligger under gjennomsnittet. 31 prosent av 50-59-velgerne er usikre, mens 27,9 prosent av 60+ velgerne svarer det sammen.

I meningsmålingen ble følgende spørsmål stilt:

Dersom det var sametingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?

Stemte du ved sametingsvalget i 2009? I så fall, hvilket parti stemte du på da?

Denne tabellen viser kjønnsfordelingen:

Kjønn - meningsmåling

Parti

Totalt

Mann

Kvinne

Ap

29,5

26,3

33,1

NSR

24,4

23,3

25,6

Árja

7,2

6,9

7,6

Frp

8.9

11,9

5,5

Høyre

9,2

11,6

6,5

Sp

4,4

7,0

1,5

Flyttsamelista

7,5

4,4

10,9

Annet

5,7

6,7

4,5

Denne tabellen viser aldersfordelingen.

Alder - meningsmåling

Parti

Totalt

- 30

30-39

40-49

50-59

+ 60

Ap

29,5

22

33,1

25,9

31,4

31,9

NSR

24,4

24,7

32

25,1

24,4

21,5

Árja

7,2

14,5

2,4

6,9

11,8

3,5

Frp

8,9

9,7

8,3

12,7

3

10,2

Høyre

9,2

 

9

11,6

12,2

9

Sp

4,4

1,7

 

0.9

9,5

5,7

Flyttsamelista

7,5

23,6

12,6

7,8

7,7

 

Annet

5,7

 

 

4,8

 

13,6

Korte nyheter

 • Juolldan 200 000 ruvnno giellaarenaide

  Sámediggeráđđi lea juolldan 200 000 ruvnno Plassje suohkan giellaarenaide «Skuvlen mænngan» ja «gïeletjïehpije».

  Skuvlen mænngan lea giellamovttiidahttinprošeakta mii lea heivehuvvon ohppiide vuosttaš gitta njealját ceahkkái ja mii galgá veahkkin nannet ja lasihit lullisámegiela geavaheami árgabeaigiellan skuvlaasttoáiggefálaldagas (AÁF) giellaoahppanmodealla giellatjiehpije bokte. Giellatjiehppi lea giellasimulatuvra mii lahkalagaid bargá mánáiguin, iešguđetlágan fáttáiguin ja doaimmaiguin sámegillii.

  Plassje suohkan lea skuvlajagi 2020/2021 rájes gitta otnážii ovddidan ja čađahan prošeavtta Skuvlen mænngan, ja Plassje suohkan oaidná dárbbu joatkit ja buoridit fálaldaga.

  – Lea dehálaš ahte gávdnojit giellaarenat mánáide ja nuoraide, maiddái olggobealde dábálaš skuvlaáiggi. Lea illudahtti sáhttit doarjut dákkár giellaarena, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

  Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Árvu/Sametinget
 • Lágidit giellaseminára

  Juovlamánu 12. beaivvi gitta juovlamánu 13. rádjai lágida Sámediggi lulli- ja julevsámi giellaseminára Troanddimis. Ulbmil lea digaštallat doaibmabijuid mat nannejit lulli- ja julevsámegiela sihke mánáidgárddis, skuvllas, joatkkaskuvllas, alit oahpus, astoáiggedoaimmaid bokte ja doaimmaid bokte sámi giellaguovddážiin, dan dieđiha Sámediggi.

 • Eksamen annulleres på Universitetet i Tromsø

  UiT har valgt å annullere hjemmeeksamen for tredjeårsstudentene ved juridisk fakultet. Årsaken er at den er svært lik en gammel eksamen.

  Eksamensoppgaven ble utlevert mandag og skulle opprinnelig vært innlevert på onsdag, skriver iTromsø.

  Nå har universitetet valgt å annullere eksamen siden den er svært lik eksamen fra 2015, skriver avisen.

  Signe Veierud Busch, prodekan for utdanning, skriver i en uttalelse fra fakultetet at de har valgt å annullere eksamen ettersom de tror at studenter som har kunnet benytte sensorveiledningen fra 2015, kan ha fått en urettferdig fordel.

  – Vi ser at dette er veldig uheldig for studentene våre og beklager på det sterkeste. Det er svært viktig for oss at studentene prøves under like forhold, og at prøvingen er reell. Det er ikke tilfelle slik eksamen ble delt ut i dag, dessverre, skriver Bush i uttalelsen.

  (NTB)

  UiT - Norges arktiske universitet
  Foto: Hans Ludvig Andreassen