NRK Meny
Normal

– Vi vil slå tilbake

Egil Olli tror pilene vil peke oppover for Arbeiderpartiet når ny presidentkandidat er på plass.

Egil Olli og Marianne Balto

Avtroppende sametingstopper: Egil Olli og Marianne Balto. Olli tror tendensen vil snu seg for Ap.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Dette vil rette seg opp, og vi vil slå tilbake, sier Olli til NRK.

Den avtroppende sametingspresidenten lar seg ikke påvirke av at Norske Samers Riksforbund (NSR) øker mer enn Ap.

Partiet hans er fortsatt størst på Sametinget. Sammenlignet med valgresultatet øker Ap sin oppslutning. Derimot går partiet tilbake sammenlignet med målingen i mai i år.

Se tabeller nederst i artikkelen.

– Ligger foran oss i valgarbeidet

Han blir ikke bekymret fordi NSR har tatt sterkt inn på Ap i løpet av sommeren og høsten.

– NSR ligger foran oss i valgarbeidet. Dem har pekt ut sin presidentkandidat og hatt sitt landsmøte. Vi har ennå ikke valgt vår kandidat, og derfor er det naturlig at enkelte fortsatt venter til de ser hvem vi velger, sier han.

Meningsmålingen ble foretatt i perioden 20. - 29. oktober. I den perioden ble blant annet Aps valgprogramforslag kritisert av Egil Olli og Marianne Balto. Årsaken til dette var at selvbestemmelse var fjernet.

I tillegg kom det fram intern drakamp om presidentkandidatnominasjonen. Willy Ørnebakks rot med reiseregningene var også et tema.

Også spørsmålet om presidentkandidaten bør eller må kunne samisk har skapt splid i Ap.

Usikre velgere

Egil Olli avviser ikke at dette kan hatt noe å si når sametingsvelgerne ble spurt.

– Jeg registrerer at det fortsatt er mange som ikke vet hvem de ville ha stemt på. Våre velgere kan være blant disse. Jeg regner med at når vi har pekt ut vår presidentkandidat så vil velgerne vende tilbake. Når Ap har dette på plass og programmet vårt blir mer kjent for velgerne, så tror jeg oppslutningen kommer til å øke, sier han.

Willy Ørnebakk

Willy Ørnebakk er den mest aktuelle presidentkandidaten.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

34,7 prosent av de spurte svarer at de ikke vet hvilket parti de ville ha stemt på dersom det var valg i morgen. Ved forrige måling var det 40 prosent som svarte «vet ikke».

Arbeiderpartiet har siden NRK Sápmi startet med meningsmålinger, scoret høyt på disse. I desember 2008 viste målingen en oppslutning på hele 39,4 prosent.

Valgresultatet i 2009 ble 26,8 prosent. I den siste målingen som NRK offentliggjør i dag, er oppslutningen 29,5 prosent.

– Vi er veldig stabile, og det er jeg svært glad for. Dette kommer av at folk stoler på oss. Vi er et seriøst parti, og jobber for det samiske folket, sier Egil Olli til NRK.

I mai var avstanden mellom Ap og NSR hele 12,8 prosentpoeng. Nå er den på 5,1 prosentpoeng. Dette er omtrent det samme som ved valget.

Meningsmåling oktober 2012

Parti

Mai 2012

Oktober 2012

Endring mai-okt. 2012

Ap

32

29,5

- 2,5

NSR

19,2

24,4

+ 5,2

Árja

7,7

7,2

- 0,5

Frp

6,8

8,9

+ 2,1

Høyre

8

9,2

+ 1,2

Sp

3,9

4,4

+ 0,5

Flyttsamelista

-

7,5

+ 7,5

Andre

13,3

5,7

- 7,6

Meningsmåling oktober 2012

Parti

Valg 09

Mai 12

Okt 12

Endring 09 - okt 12

Ap

26,8

32

29,5

+ 2,7

NSR

21

19,2

24,4

+ 3,4

Árja

10

7,7

7,2

- 2,8

Frp

7,8

6,8

8,9

+ 1,1

Høyre

4,6

8

9,2

+ 4,6

Sp

4,9

3,9

4,4

- 0,5

Flyttsamelista

4,4

-

7,5

+ 3,1

Andre

7,0

13,3

5,7

- 1,3