Hopp til innhold

Flertallet av Sametingets velgere vil ikke tillate gruvedrift

Hver tredje sametingsvelger er positive til gruvedrift i samiske områder. – Viktige arbeidsplasser, mener gruvearbeider.

Skuffer utenfor Elkem-gruven i Tana

GRUPEDRIFT I TANA: Sametingets velgere ønsker ikke slik aktivitet i samiske områder.

Foto: Piera Balto / NRK

– Jeg trives veldig godt. Det er en god og trygg arbeidsplass, og her har jeg vært i over 20 år, sier Tom Ivar Utsi, som er produksjonsleder for Elkem-gruven i Tana i Finnmark.

Men slike arbeidsplasser ønsker ikke flertallet av sametingets velgere.

Tom Ivar Utsi

Produksjonsleder for Elkem i Tana, Tom Ivar Utsi, vil beholde gruvearbeidsplassene.

Foto: Piera Balto / NRK

– Viktig næring

Nærmere 53 prosent vil ikke tillate gruvedrift i samiske områder, viser en ny undersøkelse som Sentio Research har gjort for NRK.

Det skremmer gruvearbeideren.

– Det er trasig hvis det skulle bli utfallet. Det er en viktig næring som gir mange arbeidsplasser. Ikke bare lokalt i Tana, men også nedover i Norge og de smelteverkene som er rundt på kysten, understreker Tom Ivar Utsi.

600 personer har svart på undersøkelsen, der i overkant av 36 prosent sier ja til gruvedrift.

Laster innhold, vennligst vent..

– Dårlig opplyst om gruvedrift

Elleve prosent svarer at de ikke vet om de skal støtte eller gå imot gruvedrift.

Produksjonslederen tror at mange er dårlig opplyst om gruvedrift – at det er grunnen til at de er usikre på følgene ut av det.

– Det er jo veldig mye som er miljøbasert nå til dags, så vi passer også på å bruke mest mulig ut av det vi tar ut og legge til sides det vi skal bruke og ikke bruke, argumenterer Utsi.

Elkem-gruven i Tana

ELKEM-GRUVEN: Et mindretall av Sametingets velgere støtter denne bransjen.

Foto: Piera Balto / NRK

Korte nyheter

 • Rapport fra Finnmarkskommisjonen

  Finnmarkskommisjonen leverte torsdag rapport om interne rettsforhold i reindriften i det som kalles for felt 4 i Karasjok.

  Rapporten behandler 27 saker om reindriftsinterne rettsforhold i kommunen, og er kommisjonens andre rapport for feltet.

  – I korte trekk så har de fleste som har fremmet krav, fått medhold i at de har forttrinnsrett i reinbeite innenfor en del av det kravet deres gjelder.

  Det sier Jon Gauslaa, som er leder for kommisjonen.

  I de aller fleste sakene er konklusjonen at kravstillerne har ervervet fortrinnsrett til reinbeite, i alle fall i deler av det området som de har satt frem krav om.

  Kommisjonen påpeker videre at såkalt fortrinnsrett ikke betyr eksklusiv beiterett i området, eller en mer omfattende rett enn det som følger av den alminnelige reindriftsretten.

  Det de nå er sikret er et vern mot å bli fortrengt fra området av andre siidaer i reindrifta.

  Samtlige av kommisjonens konklusjoner er enstemmige.

  Finnmárkskommisjon: Rettskartlegginga i Finnmark
  Foto: Finnmarkskommisjon
 • Finnmárkokommišuvdna geigii raportta

  Otne geigii Finnmárkokommišuvdna oasseraporttas mas leat geassán čoahkkái 27 sierra ášši mat gusket boazodoalu riektediliide Kárášjogas.

  – Eatnašat geat leat ovddidan gáibádusa kommišuvdnii, leat ožžon dohkkehusa oasis guohtuneatnamiidda ovdavuoigatvuođa, maid leat gáibidan, lohká kommišuvnna njunuš Jon Gauslaa.

  Dainna leat sii bargan 2013 rájes. Kommišuvnna lea dutkan geas lea ovdavuoigatvuohta guohtuneatnamiidda iešguđet guovlluin Kárášjoga gielddas (Finnmárkokommišuvnna neahttasiidu).

  Finnmárkokommišuvdna lea dárkkistan stuorra gáldomateriála 1850-logu rájes gitta dálá áigái. Sii leat maid čohkken čálalaš- ja njálmmálaš materiála, oažžun dihte ollislaš gova das makkár guovlluin iešguđet siiddain lea ovdavuoigatvuohta.

  Finnmarkskommisjonen legger frem rapport om interne rettsforhold i reindriften i felt 4 i Karasjok
desember 2022.
  Foto: Lemet Johanas Nystad / NRK
 • Ságastallet vaššiságaid birra

  Vaššiságat ja rasisma neahtas sápmelaččaid vuostá lea Suomas leamaš olu sáhkan vássán áiggiin. Ášši lea bohciidahttán fuola sámemánáin- ja nuorain, ahte mo dát vaššiságat váikkuhit sin boahttevuhtii.

  Nuorra, Rosa-Máren Juuso, Gárasavvonis, lea okta dain guhte lea neahtas oaidnán vaššiságaid sámiid birra.

  – Dat hupmet ilgadit sápmelaččaid birra. Boahtá čoavjái dakkár ilgadis dovdu go lohká daid. Sáhtán gal lohkat, ahte mun lean oaidnán nieguidnai dan birra, dakkár heajos nieguid, lohká son.

  Suoma Sámedikki ovddeš ságadoalli, Tiina Sanila-Aikio, lea fuolas das go sámenuorat galget vásihit neahtas vaššiságaid ja rasismma.

  – Dálá čálašeamis geavahit hui garra giellagovaid. Dát lea hui váivi ja dainna leat stuorra váikkuhusat min mánáide ja nuoraide, sin dorvvolašvuođa dovdui, lohká Sanila-Aikio Yle sámi ođđasiidda.

  Tiina Sanila-Aikio i møtesal i Utsjok
  Foto: Nils Henrik Måsø / NRK