Hopp til innhold

Høyre-politiker æresmedlem i konkurrerende parti

Ellen Kristina Saba (36) skal få Høyre inn på Sametinget. Samtidig er hun æresmedlem i Norske Samers Riksforbund som gjerne vil ha makten tilbake.

Ellen Kristina Saba

Ellen Kristina Saba er leder for Høyres samepolitiske arbeidsutvalg.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi har en Høyre-bølge som drar oss opp i denne meningsmålingen. Erna-effekten slår inn også her, sier hun til NRK.

Hun tror at sametingsvelgerne blir påvirket av partiets framgang på riksplan. Saba var svært spent på resultatet av Opinion-målingen som ble tatt opp mellom 20. og 29. oktober.

Se tabellene nederst i artikkelen.

– Jeg var litt bekymret ettersom vi ikke har vært synlige i Sametinget. Men moderpartiet markedsfører sin politikk på en god måte, og dette hjelper oss på lokalt- og regionalt plan, sier hun.

Okkuperte statsministerens kontor

Høyre fikk 4,6 prosent av stemmene i 2009. Meningsmålingen i mai i år viste en oppslutning på 8 prosent. I oktobermålingen har partiet 9,2 prosent, og går mest fram av alle sammenlignet med valgresultatet.

Mandatberegningen viser at Høyre kunne fått tre mandater inn på Sametinget, og dermed kommet i en forhandlingsposisjon med enten Ap eller NSR.

(Saken fortsetter under bildet)

14 samekvinner møter statsministeren

Her sitter Ellen Kristina Saba på statsministerens kontor 3. februar 1981. Dette skjedde i forbindelse med Alta-kampen. Derfor er hun æresmedlem i NSR.

Foto: Tom A. Kolstad / Scanpix/Aftenposten

Ellen Kristina Saba (36) er æresmedlem i Norske Samers Riksforbund. Bakgrunnen til det er at hun som fem åring var med en gruppe samekvinner som ikke ville forlate statsministerens kontor. Dette skjedde 3. februar 1981 i forbindelse med Alta-kampen.

– Vil det på grunn av dette være naturlig for deg å støtte NSR og Aili Keskitalo dersom Høyre skulle havne på vippen?

– Jeg har vært medlem i NSR nesten hele livet, og det er viktig å understreke at det er kulturorganisasjonen jeg er medlem av. Politisk har jeg imidlertid ikke alltid vært enig med dem. NSR er i mitt hjerte, og dermed ikke det dummeste samarbeidsalternativet, svarer hun.

– Men vil det ikke være helt umulig for et æresmedlem i NSR å støtte Arbeiderpartiet?

– Det ville vært veldig unaturlig for meg å gjøre det, men det er noe jeg ikke kan ta stilling til alene, sier Saba.

Hun forteller at hun har informert Høyre om æresmedlemskapet, og at dette er helt uproblematisk for partiet.

Ikke diskutert presidentkandidater

Arbeidet med nytt sametingsvalgprogram har startet opp, og nominasjonsprosessen begynner også. Målet er å stille lister i samtlige sju valgkretser, forteller Saba.

– Det gjelder å finne gode toppkandidater, og det vil holde oss oppe fram mot valget og ikke minste under selve valget, sier hun.

Sannsynligvis er Saba en av listekandidatene. Om hun også blir presidentkandidat for partiet, vil hun ikke svare helt konkret på.

– Vi har ikke diskutert om vi skal ha en presidentkandidat, men hvis jeg eventuelt skulle bli spurt, så ville det vært veldig interessant. Det ville vært gøy, sier hun.

«Nye ideer og bedre løsninger» er slagordet Høyre skal følge også i forbindelse med sametingsvalget.

siv jensen og erna solberg

Siv Jensen (t.v.) og Erna Solberg kan havne i regjering etter stortingsvalget.

Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

– Dette skal vi følge slavisk når vi lager programmet, sier Saba uten å konkretisere det nærmere.

– Erna vil høre mer på meg enn Siv Jensen

Høyre og Fremskrittspartiet kan komme til å danne regjering etter stortingsvalget dersom valgresultatet blir slik meningsmålingene tyder på.

Frp har programfestet at de vil nedlegge Sametinget. I tillegg vil partiet avvikle ordningen med samisk språkforvaltningsområde.

Lederen i Høyres samepolitiske arbeidsutvalg tror ikke dette vil skje med Erna Solberg på statsministerkontoret.

– Erna er veldig lydhør for det samiske. Vi kommer til å ha en dialog med partiet og ikke minst henne selv. Jeg er helt sikker på at hun vil lytte mer på meg enn på Siv Jensen. Erna har alltid hatt en goodvill for det samiske, og det kommer hun til å ha også i framtida, sier hun.

Saba tror Frp i regjering etter hvert vil innse at Norge har et urfolk som man ikke kan tukle med.

Meningsmåling oktober 2012

Parti

Mai 2012

Oktober 2012

Endring mai-okt. 2012

Ap

32

29,5

- 2,5

NSR

19,2

24,4

+ 5,2

Árja

7,7

7,2

- 0,5

Frp

6,8

8,9

+ 2,1

Høyre

8

9,2

+ 1,2

Sp

3,9

4,4

+ 0,5

Flyttsamelista

-

7,5

+ 7,5

Andre

13,3

5,7

- 7,6

Meningsmåling oktober 2012

Parti

Valg 09

Mai 12

Okt 12

Endring 09 - okt 12

Ap

26,8

32

29,5

+ 2,7

NSR

21

19,2

24,4

+ 3,4

Árja

10

7,7

7,2

- 2,8

Frp

7,8

6,8

8,9

+ 1,1

Høyre

4,6

8

9,2

+ 4,6

Sp

4,9

3,9

4,4

- 0,5

Flyttsamelista

4,4

-

7,5

+ 3,1

Andre

7,0

13,3

5,7

- 1,3

Korte nyheter

 • Juolldan 200 000 ruvnno giellaarenaide

  Sámediggeráđđi lea juolldan 200 000 ruvnno Plassje suohkan giellaarenaide «Skuvlen mænngan» ja «gïeletjïehpije».

  Skuvlen mænngan lea giellamovttiidahttinprošeakta mii lea heivehuvvon ohppiide vuosttaš gitta njealját ceahkkái ja mii galgá veahkkin nannet ja lasihit lullisámegiela geavaheami árgabeaigiellan skuvlaasttoáiggefálaldagas (AÁF) giellaoahppanmodealla giellatjiehpije bokte. Giellatjiehppi lea giellasimulatuvra mii lahkalagaid bargá mánáiguin, iešguđetlágan fáttáiguin ja doaimmaiguin sámegillii.

  Plassje suohkan lea skuvlajagi 2020/2021 rájes gitta otnážii ovddidan ja čađahan prošeavtta Skuvlen mænngan, ja Plassje suohkan oaidná dárbbu joatkit ja buoridit fálaldaga.

  – Lea dehálaš ahte gávdnojit giellaarenat mánáide ja nuoraide, maiddái olggobealde dábálaš skuvlaáiggi. Lea illudahtti sáhttit doarjut dákkár giellaarena, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

  Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Árvu/Sametinget
 • Lágidit giellaseminára

  Juovlamánu 12. beaivvi gitta juovlamánu 13. rádjai lágida Sámediggi lulli- ja julevsámi giellaseminára Troanddimis. Ulbmil lea digaštallat doaibmabijuid mat nannejit lulli- ja julevsámegiela sihke mánáidgárddis, skuvllas, joatkkaskuvllas, alit oahpus, astoáiggedoaimmaid bokte ja doaimmaid bokte sámi giellaguovddážiin, dan dieđiha Sámediggi.

 • Eksamen annulleres på Universitetet i Tromsø

  UiT har valgt å annullere hjemmeeksamen for tredjeårsstudentene ved juridisk fakultet. Årsaken er at den er svært lik en gammel eksamen.

  Eksamensoppgaven ble utlevert mandag og skulle opprinnelig vært innlevert på onsdag, skriver iTromsø.

  Nå har universitetet valgt å annullere eksamen siden den er svært lik eksamen fra 2015, skriver avisen.

  Signe Veierud Busch, prodekan for utdanning, skriver i en uttalelse fra fakultetet at de har valgt å annullere eksamen ettersom de tror at studenter som har kunnet benytte sensorveiledningen fra 2015, kan ha fått en urettferdig fordel.

  – Vi ser at dette er veldig uheldig for studentene våre og beklager på det sterkeste. Det er svært viktig for oss at studentene prøves under like forhold, og at prøvingen er reell. Det er ikke tilfelle slik eksamen ble delt ut i dag, dessverre, skriver Bush i uttalelsen.

  (NTB)

  UiT - Norges arktiske universitet
  Foto: Hans Ludvig Andreassen