Hopp til innhold

– Veldig motiverende tall

I løpet av fem måneder har NSR nærmet seg Ap med stor fart. Presidentkandidat Aili Keskitalo vil likevel ikke hvile selv om meningsmålingen er god for partiet.

Aili Keskitalo

– Det er fortsatt svært lenge til valget, sier Aili Keskitalo.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Disse tallene er veldig motiverende for meg personlig, og for NSR som organisasjon. Dette viser en positiv tendens, og at velgerne gi sin tillit til oss, sier Keskitalo til NRK.

NSR får en oppslutning på 24,4 prosent i meningsmålingen. Dette 3,4 prosentpoeng bedre enn valgresultatet i 2009. Sammenlignet med mai-målingen er framgangen 5,2 prosentpoeng.

Se tabellene nederst i artikkelen.

– Mobiliseringen løftet oss

NSR er det største opposisjonspartiet på Sametinget. Keskitalo sier hun håper velgerne likevel har merket seg politikken til partiet når hun forklare hva årsaken til framgangen kan være.

– Jeg håper årsaken er at vi har klart å fokusere på politikk og hva vi ønsker å gjøre på Sametinget. Dette er en belønning for det, sier hun.

For snart to uker siden ble hun valgt til NSRs presidentkandidat på landsmøtet. Dette kan også ha påvirket velgerne mener hun.

– I forbindelse med landsmøtet har vi greid å samle og mobilisere organisasjonen. Vi er «fit for fight», sier Keskitalo.

– Hardt arbeid som gjelder

Hun understreker at det fortsatt er svært lenge til valget, og at det vil være en stor utfordring å holde på den positive tendensen som målingen viser.

– Vi har startet vårt valgarbeid. Nå er det viktig å nå ut til våre egne i forbindelse med nominasjonene, og senere ut til velgerne. Nå er det bare hardt arbeid som gjelder, sier Aili Keskitalo.

I likhet med Egil Olli (Ap) ser hun også på velgermassen som ikke har bestemt seg.

– Det er helt naturlig at «vet ikke-gruppen» er stor, og jo nærmere valget vi kommer så vil flere bestemme seg. Forskning viser også også at en stor del av velgerne først bestemmer seg den siste måneden før valget. Også her må det jobbes hardt for å nå ut til disse velgerne. Vi har en stor kjernevelgergruppe, men må nå ut til nye grupper for å få styringen på Sametinget, sier hun til NRK.

Keskitalo vil ikke si så mye om tilbakegangen til Ap fra mai til oktober i år.

– Jeg registrerer bare i media at dem bruker mye krefter internt, sier hun.

Meningsmåling oktober 2012

Parti

Mai 2012

Oktober 2012

Endring mai-okt. 2012

Ap

32

29,5

- 2,5

NSR

19,2

24,4

+ 5,2

Árja

7,7

7,2

- 0,5

Frp

6,8

8,9

+ 2,1

Høyre

8

9,2

+ 1,2

Sp

3,9

4,4

+ 0,5

Flyttsamelista

-

7,5

+ 7,5

Andre

13,3

5,7

- 7,6

Meningsmåling oktober 2012

Parti

Valg 09

Mai 12

Okt 12

Endring 09 - okt 12

Ap

26,8

32

29,5

+ 2,7

NSR

21

19,2

24,4

+ 3,4

Árja

10

7,7

7,2

- 2,8

Frp

7,8

6,8

8,9

+ 1,1

Høyre

4,6

8

9,2

+ 4,6

Sp

4,9

3,9

4,4

- 0,5

Flyttsamelista

4,4

-

7,5

+ 3,1

Andre

7,0

13,3

5,7

- 1,3

Korte nyheter

 • Juolldan 200 000 ruvnno giellaarenaide

  Sámediggeráđđi lea juolldan 200 000 ruvnno Plassje suohkan giellaarenaide «Skuvlen mænngan» ja «gïeletjïehpije».

  Skuvlen mænngan lea giellamovttiidahttinprošeakta mii lea heivehuvvon ohppiide vuosttaš gitta njealját ceahkkái ja mii galgá veahkkin nannet ja lasihit lullisámegiela geavaheami árgabeaigiellan skuvlaasttoáiggefálaldagas (AÁF) giellaoahppanmodealla giellatjiehpije bokte. Giellatjiehppi lea giellasimulatuvra mii lahkalagaid bargá mánáiguin, iešguđetlágan fáttáiguin ja doaimmaiguin sámegillii.

  Plassje suohkan lea skuvlajagi 2020/2021 rájes gitta otnážii ovddidan ja čađahan prošeavtta Skuvlen mænngan, ja Plassje suohkan oaidná dárbbu joatkit ja buoridit fálaldaga.

  – Lea dehálaš ahte gávdnojit giellaarenat mánáide ja nuoraide, maiddái olggobealde dábálaš skuvlaáiggi. Lea illudahtti sáhttit doarjut dákkár giellaarena, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

  Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Árvu/Sametinget
 • Lágidit giellaseminára

  Juovlamánu 12. beaivvi gitta juovlamánu 13. rádjai lágida Sámediggi lulli- ja julevsámi giellaseminára Troanddimis. Ulbmil lea digaštallat doaibmabijuid mat nannejit lulli- ja julevsámegiela sihke mánáidgárddis, skuvllas, joatkkaskuvllas, alit oahpus, astoáiggedoaimmaid bokte ja doaimmaid bokte sámi giellaguovddážiin, dan dieđiha Sámediggi.

 • Eksamen annulleres på Universitetet i Tromsø

  UiT har valgt å annullere hjemmeeksamen for tredjeårsstudentene ved juridisk fakultet. Årsaken er at den er svært lik en gammel eksamen.

  Eksamensoppgaven ble utlevert mandag og skulle opprinnelig vært innlevert på onsdag, skriver iTromsø.

  Nå har universitetet valgt å annullere eksamen siden den er svært lik eksamen fra 2015, skriver avisen.

  Signe Veierud Busch, prodekan for utdanning, skriver i en uttalelse fra fakultetet at de har valgt å annullere eksamen ettersom de tror at studenter som har kunnet benytte sensorveiledningen fra 2015, kan ha fått en urettferdig fordel.

  – Vi ser at dette er veldig uheldig for studentene våre og beklager på det sterkeste. Det er svært viktig for oss at studentene prøves under like forhold, og at prøvingen er reell. Det er ikke tilfelle slik eksamen ble delt ut i dag, dessverre, skriver Bush i uttalelsen.

  (NTB)

  UiT - Norges arktiske universitet
  Foto: Hans Ludvig Andreassen