Hopp til innhold

Kriminalomsorgen: Psykisk syke innsatte forsøker stadig å ta livet av seg

Kriminalomsorgen mener det sitter alvorlig psykisk syke personer i norske fengsler, som heller burde fått behandling i psykiatrien. Enkelte forsøker stadig å begå selvmord.

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

FENGSEL I STEDET FOR SYKEHUS: Ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt soner flere psykisk syke kvinner.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Hvis det er noe som virkelig holder meg oppe om natta så er det akkurat det. Det synes jeg er så fælt, sier fengselsleder Doris Bakken ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.

Fengselsleder Doris Bakken ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Fengselsleder Doris Bakken.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Hun mener flere av de innsatte ikke burde vært i fengsel, men i stedet blitt behandlet og ivaretatt av helsetjenesten og psykiatrien.

Fengselslederen tar med NRK til sikkerhetsavdelingen i kvinnefengselet. I en av sikkerhetscellene er det en seng med stropper.

– Dette er det vi kaller sikkerhetsseng. Det er noe vi nødig bruker, men hvis de dunker hodet så hardt i veggen at det er fare for hjerneskade så må vi stoppe det, sier Bakken.

Fengselet har ikke mulighet til medisinere fanger, og derfor tyr man til tvang og isolasjon når folk er utagerende.

Det gjør vondt når du har innsatte som er psykisk syke og burde fått behandling og så får de tvang i stedet, sier fengselslederen.

Sikkerhetsseng

En såkalt sikkerhetsseng ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Prøver å ta livet sitt

Mer enn ni av ti innsatte i norske fengsler viser tegn på psykiske lidelser og/eller personlighetsforstyrrelser, ifølge Kriminalomsorgen. De mener problemet har økt de siste årene, i takt med nedbyggingen av døgnplasser i psykiatrien.

Avdelingsdirektør Heidi Bottolfs i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) er bekymret for mange innsatte som hun mener tåler soningen dårlig og burde hatt behandling.

– Det er innsatte som er diagnostisert kronisk suicidale, hvor vi ser at hvis vi ikke bruker tvangsmidler på dem, så prøver de faktisk nesten hver dag å ta livet av seg selv.

Fangene er en fare for både seg selv og omgivelsene, mener hun.

– Det er alvorlige selvskader, med kutting, spising av glass og det er svært utagerende adferd mot andre innsatte, men selvfølgelig også mot våre ansatte.

Avdelingsdirektør Heidi Bottolfs i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) står foran et vindu i blå skjorte.

Avdelingsdirektør Heidi Bottolfs i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Foto: Martin Leigland / NRK

Hvor representativ er situasjonen på Bredtveit kvinnefengsel for fengslene i resten av landet?

– Det er representativt. Vi vet at det er en overrepresentasjon av psykiske lidelser, selvskading og selvmords nærhet blant kvinnelige innsatte. Allikevel så er dette et nasjonalt problem som også gjelder mannlige innsatte, men vi ser at det gir seg særlig utslag blant kvinnelige innsatte, sier Bottolfs.

Er det folk som soner i norske fengsler som absolutt ikke burde sonet?

– Vi mener det ja.

Avdelingsdirektøren mener det har blitt vanskeligere å få lagt inn alvorlig psykisk syke innsatte.

– Vi mener at innleggelseskriteriene er for høye for noen i denne gruppen. Vi er også bekymret for at de som faktisk blir innlagt blir returnert veldig hurtig til kriminalomsorgen, sier Bottolfs.

Kriminalomsorgen sier de støtter helsetjenestenes bekymring over nedbygging av døgnplasser i psykiatrien.

Ønsker politisk diskusjon
Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Fengselslederen ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt ønsker seg penger til å lage en nasjonal ressursavdeling for denne gruppen innsatte.

Hun etterlyser også en skikkelig politisk diskusjon om hva man skal gjøre med mennesker som ikke kan gå fritt ute fordi de kan være farlige for andre mennesker i en periode.

Hun er skeptisk til at man fjerner tvang i psykiatrien, selv om hensikten er god.

– For det er mennesker som vi må passe på at ikke begår farlig handlinger overfor andre mennesker eller tar livet av seg selv. Da flytter man den tvangen fra psykiatrien til fengslene eller til politiet, sier Doris Bakken.

Les også – Man gjør hva som helst for å komme ut av cella

Skader på fengselsceller

Regjeringen lover tiltak

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) skriver i en e-post til NRK:

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

«Vi vet at innsatte har gjennomgående flere helseplager enn den øvrige befolkningen, særlig knyttet til rusmiddelproblemer og psykiske lidelser. Derfor har vi gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å etablere stedlige tjenester innen rus og psykisk helsevern i alle fengsler.

Når det gjelder Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt spesielt, har Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet gitt et felles oppdrag til Kriminalomsorgsdirektoratet og Helse Sør-Øst om å etablere et forsterket tilbud til alvorlig psykisk syke i dette fengselet.

Jeg har tett dialog med justis- og beredskapsministeren om utviklingen i kriminalomsorgen og vi vil sammen komme tilbake med nye tiltak i tiden fremover.»

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger